הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "option" לעברית

ראה גם: only option
חפש את option ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

Setting this option will automatically refresh the dataview asynchronously.
הגדרת אפשרות זו תרענן אוטומטית את ה - Dataview בצורה אסינכרונית.
Please click the drop-down arrow in the PivotTable header and pick a sort option there.
לחץ על חץ הרשימה הנפתחת בכותרת PivotTable ובחר שם אפשרות מיון.
Enables Data Execution Prevention (DEP) to help mitigate option applies to Windows Server 2008 only.
הפיכת מניעת ביצוע נתונים (DEP) לזמינה כדי לסייע בטיפול בתקיפות מקוונות. אפשרות זו חלה על Windows Server 2008 בלבד.
Query option $filter cannot be applied to the requested resource.
לא ניתן להחיל את אפשרות השאילה $filter על המשאב המבוקש.
Can only specify 'select' query option after last navigation.
ניתן לציין אפשרות שאילתה מסוג 'select' רק לאחר הניווט האחרון.
Step 3: Choose Exchange language option
שלב 3: בחירת אפשרות שפה של Exchange
Connection settings are retrieved from the centrally managed data connection library in SharePoint Central option is only available for administrator-approved form templates.
הגדרות החיבור מאוחזרות מספריית חיבורי הנתונים המנוהלת באופן מרכזי בניהול המרכזי של SharePoint. אפשרות זו זמינה רק עבור תבניות טופס המאושרות על-ידי מנהל מערכת.
A request to InternetQueryOption or InternetSetOption specified an invalid option value.
בקשה ל - InternetQueryOption או ל - InternetSetOption ציינה ערך אפשרות לא חוקי.
Add a text bullet to your SmartArt graphic. This option is available only if the selected layout supports bulleted text.
הוסף תבליט טקסט לגרפיקת SmartArt. אפשרות זו זמינה רק אם הפריסה שנבחרה תומכת בטקסט עם תבליטים.
This option is not available while Word is embedded inside another application.
אפשרות זו אינה זמינה כאשר Word מוטבע בתוך יישום אחר.
This option allows the wizard to create an import definition group for the Microsoft Excel workbook containing the template.
אפשרות זו מאפשרת לאשף ליצור קבוצת הגדרות ייבוא עבור חוברת עבודה של Microsoft Excel שמכילה את התבנית.
Invalid DataCodePage option in initialization setting.
אפשרות DataCodePage לא חוקית בהגדרת האתחול.
Select this option if you want the New Item link to appear in the Web Part.
בחר אפשרות זו אם ברצונך שהקישור פריט חדש יופיע ב - Web Part.
Indicates the setting of the Visual Basic strict compile option.
קביעת ההגדרה של אפשרות להידור קפדני של Visual Basic.
Setting this option will display a button to manually refresh the dataview.
הגדרת אפשרות זו תציג לחצן לרענון ידני של ה - Dataview.
ExcludeSchema can be set only when at least one full migration has been done without this option.
ניתן להגדיר את ExcludeSchema רק לאחר שבוצעה העברה מלאה אחת לפחות ללא אפשרות זו.
(Optional) Select a formatting option from the Format pop-up menu.
(אופציונלי) בחר אפשרות עיצוב מהתפריט הנפתח Format.
This option is only available for reports on Contribute sites.
אפשרות זו זמינה רק לדוחות באתרי Contribute.
When you're in Live view, you have the additional option of viewing live code.
כשנמצאים בתצוגת Live, קיימת אפשרות נוספת לתצוגת קוד חי.
If this option is deselected, Dreamweaver uses the testing server versions of related files.
אם אפשרות זו לא נבחרה, Dreamweaver ישתמש בגרסאות הקבצים הקשורים בשרת הבדיקה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 6894. מדויק: 6894. זמן שחלף: 81 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo