הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "other parts" לעברית

חפש את other parts ב: מילים נרדפות
חלקים אחרים
לחלקים אחרים
מחלקים אחרים
במקומות אחרים
באזורים אחרים
ובחלקים אחרים
תפקידים אחרים
אזורים אחרים
התפקידים האחרים
חלק אחר
לרכיבים אחרים
עוד חלקים
ממקומות אחרים
שאר החלקים
יתר התפקידים

הצעות

You contacted other parts of the world?
זאת אומרת שיצרתם קשר עם חלקים אחרים בעולם?
Just because you dirtied other parts of your anatomy.
רק בגלל שאתה לכלכת חלקים אחרים של האנטומיה שלך.
Thus we terminate its connection to other parts of the brain.
כך אנו לסיים הקשר שלו לחלקים אחרים של המוח.
Some of his deviant behavior must've leaked into other parts of his life.
חלק מהתנהגותו הסוטה בטח גלשה לחלקים אחרים בחייו.
For which many people, even from other parts of the world, are going there to find jobs.
שהרבה אנשים, אפילו מחלקים אחרים של העולם, מגיעים אליה כדי למצוא עבודה.
It's vital to wildlife from many other parts of the world.
זה חיוני לחיות בר מחלקים אחרים רבים של העולם.
You should see some of the other parts of Nuremberg.
אתה חייב לראות חלקים אחרים של נירנברג.
Garage doesn't have camera coverage, but other parts of the building do.
המוסך אין כיסוי מצלמה, אבל חלקים אחרים של הבניין עושים.
You can see pretty much the other parts of the complex.
אפשר לראות חלקים אחרים של המתחם.
However, other parts of our body are partially under our control.
בכל זאת, חלקים אחרים בגוף שלנו, כן חלקית תחת שליטנו.
We finally got to see some other parts of the world.
סוף סוף זכינו לראות חלקים אחרים של העולם.
You mean you've made contact with other parts of the world?
זאת אומרת שיצרתם קשר עם חלקים אחרים בעולם?
I'm looking around, getting to know other parts of the hospital.
אני מסתכל סביב, מקבל לדעת חלקים אחרים של בית החולים.
But other parts are going to be the greatest things ever.
אבל חלקים אחרים יהיו פשוט מופלאים.
You want to see if your new lady friend can infect other parts of your body?
אתה רוצה לבדוק אם החברה החדשה שלך יכולה לזהם חלקים אחרים בגופך?
He could have asked them to think about which aspect of their technology could fit with other parts of the organization.
הוא יכול היה לבקש מהם לחשוב איזה היבט של הטכנולוגיה שלהם יכול להתאים לחלקים אחרים בארגון,
We're sometimes contacted by people in other parts of the world who can't travel to the United States, but would like to hear this record.
לפעמים מתקשרים איתנו אנשים מחלקים אחרים של העולם שאין באפשרותם לנסוע לארצות הברית, אבל היו רוצים לשמוע את התקליט.
But it also acts like a kind of relay station that re-radiates and redirects information to many other parts of the brain.
אך היא פועלת גם כסוג של תחנת ממסר שמקרינה ומנתבת מחדש את המידע לחלקים אחרים ורבים של המוח.
If our killer isn't from Dax's time as Santo, then maybe we need to look into other parts of his life.
אם הרוצח שלנו לא הגיע מתקופתו של דקס, כמו סאנטו, אולי עלינו לבחון חלקים אחרים של חייו.
other parts of city as well.
"בחלקים אחרים של עיר, כמו גם.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 199. מדויק: 199. זמן שחלף: 114 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo