הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "our days" לעברית

חפש את our days ב: מילים נרדפות
ימינו
הימים שלנו
לימים שלנו
מימינו
מהימים שלנו
את חיינו

הצעות

Normally we spend our days providing people with the right loans.
בדרך כלל אנו מבלים את ימינו במתן אנשים עם ההלוואות הנכונות.
Which determines the calendar of our days.
אשר קובע את לוח השנה של ימינו.
So this is what filled our days.
אלה הדברים שמילאו את הימים שלנו.
Maybe our days are more similar than I thought.
אולי הימים שלנו דומים יותר משחשבתי...
Pitted against each other, like our days at Kendricks.
מתחרים אחד נגד השניה, כמו ימינו בקנדריקס.
My sister and I spent our days hiding behind curtains, dreaming of being princesses.
אחותי ואני העברנו את ימינו בהסתתרות מאחורי וילונות, חלמנו להיות נסיכות.
You officially ended our days as a cover band, boy!
סיימת רשמית את ימינו כלהקת גרסאות כיסוי.
We've known each other since our days back at Beida University.
אנחנו מכירים אחד את השני מאז ימינו יחד באוניברסיטת ביידה.
If our days are really numbered, Yuri...
אם ימינו אכן ספורים, יורי.
Most people think that writing is a solitary profession, that we spend our days in our imaginary worlds...
רוב האנשים חושבים שכתיבה היא מקצוע בודד, שאנחנו מבלים את ימינו בעולמות הדמיוניים שלנו...
No matter how busy our lives get with international travel and philanthropy, our days at West Bev stay with us.
לא משנה כמה עסוקים בחיינו עם הנסיעות בינלאומיות ועזרה לאחר, הימים שלנו במערב בוורלי נשארים איתנו.
And you are going to bless us with your presence until the end of our days.
ואתה הולך לברך אותנו עם הנוכחות שלך עד סוף ימינו.
With luck, our days of striking camp are numbered.
עם מזל, ימינו כמחנה בודד ספורים.
I rather think it was your presence that brightened our days.
אני חושב שדווקא נוכחותך היא שהאירה את ימינו.
We can't spend The rest of our days here on this ship As prisoners.
לא נוכל לבלות את שארית ימינו על הספינה כאסירים.
Do you ever feel like we should be filling our days With something more meaningful than shopping?
לא נראה לכן שאנחנו צריכות למלא את הימים שלנו במשהו משמעותי יותר מקניות?
In all our days, in tender ways, her love for us was shown.
בכל ימינו, בדרכי נועם אהבתה כלפינו ניכרה.
We used to talk all the time about how if we survived the Queen's service, we'd spend the rest of our days traveling the world in style.
נהגנו לדבר כל הזמן על אופן אם שרדנו השירות של המלכה, היינו לבלות את שארית ימינו לטייל בעולם בסגנון.
To change our days around a little bit.
להזיז קצת את הימים שלנו, זה נראה קצת מוקדם?
with thy steadfast love, that we may rejoice and be glad all our days.
"עם האהבה האיתנה שלנו..."שנוכל להיות עליזים ולשמוח כל ימינו."
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 155. מדויק: 155. זמן שחלף: 205 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo