הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "out of order" לעברית

ראה גם: you're out of order
חפש את out of order ב: מילים נרדפות
מקולקל
מקולקלת
לא תקין
לא במקום
מקולקלים
מפר את הסדר
לא בשימוש
מחוץ לשימוש
מחוץ לסדר
נקרא לסדר
מתקינות
יצא משליטה
לא בסדר
התקלקלו

הצעות

47
We couldn't use the faucet because it was out of order.
לא יכולנו להשתמש בברז כי הוא היה מקולקל.
Sorry, this slide's out of order.
מצטער, השקופית הזאת זה מקולקל.
It could mean she reiterated something out of order.
זה יכול לרמז שהיא חוזרת על משהו לא תקין.
No. This whole thing is out of order.
מס' כל הדבר הזה הוא מקולקל.
The weightlessness was better too The whole system is out of order.
עדר המשקל הזכיר יותר מדי המערכת כולה היא מקולקל
Nothing's missing or out of order.
שום דבר לא חסר או מקולקל.
My phone's been out of order all day.
אבל הטלפון שלי היה מקולקל כל הבוקר!
The door will not open; lock must be out of order.
הדלת לא נפתחת; המנעול כנראה מקולקל.
I'm sorry this telephone is out of order Please report the damage at once
אני מצטער הטלפון הזה הוא מקולקל דווח על נזק בבת אחת
I'm embarrassed to tell you, it's out of order.
אני מתבייש להגיד לך, זה מקולקל.
This SPServiceContextScope is being disposed out of order.
SPServiceContextScope זה מושלך כעת שלא לפי הסדר.
Stub class used to resolve references to classes received out of order
מחלקת Stub המשמשת לפתרון הפניות למחלקות שהתקבלו באופן לא תקין
Doing things all out of order.
תראי אותך, עושה דברים לא תקינים.
Our television has been out of order for more than a week.
הטלוויזיה שלנו לא תקינה כבר יותר משבוע.
So letters tend to come late and out of order.
אז המכתבים נוטים להגיע באיחור ולא לפי הסדר.
The witness is out of order.
כבוד הרב, העדה לא נשאלה ומתפרצת.
Sir, you are out of order!
אדוני, את נמצא מחוץ לסדר!
Some text has been deliberately placed out of order.
חלק מהטקסט בכוונה הונח בסדר הלא הנכון.
Gentlemen, you are both out of order.
רבותיי, שניכם מתנהגים לא כיאות.
But you can't go out of order.
אבל אתה לא יכול לשנות את הסדר
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 345. מדויק: 345. זמן שחלף: 424 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo