הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "outgoing call" לעברית

חפש את outgoing call ב: מילים נרדפות
שיחה יוצאת
השיחה היוצאת
And the last one being an outgoing call right around the time Mary said she was taken.
והאחרונה הייתה שיחה יוצאת בסביבות הזמן שבו מרי אמרה שנחטפה.
It was an outgoing call two minutes ago and an incoming one just now.
זו היתה שיחה יוצאת לפני שתי דקות ושיחה נכנסת ממש עכשיו.
What was her last outgoing call?
מה הייתה השיחה היוצאת האחרונה שלה?
The outgoing call to the New York city employee tip line?
השיחה היוצאת לעיר ניו יורק עובד קו עצה?
Well, the last outgoing call from the murder victim's apartment was to a pager.
השיחה היוצאת האחרונה מדירת קרבן הרצח היתה לאיתורית.
It shows an outgoing call to Rose Marquez at 9:14 pm.
הן מראות שיחה יוצאת לרוז מארקז ב -9:14 בערב.
When suddenly, we get an outgoing call from that phone to Sean Farrell.
כאשר לפתע, אנחנו מקבלים שיחה יוצאת מטלפון ש שון פארל.
According to Laurel, Fisher's lawyer called Brick with the time and the place of the outgoing call.
לפי לוראל עורך הדין של פישר התקשר לבריק עם הזמן והמקום של השיחה היוצאת.
You arrested my client, he was here four hours, and you have no log with an outgoing call to me, all on the basis of a fabricated terrorism claim.
עצרת את מרשי, הוא שהה כאן ארבע שעות, ואין לך רישום של שיחה יוצאת אליי, הכל על בסיס טענה מפוברקת למעשי טרור.
Outgoing call two minutes after he left.
שיחה יוצאת שתי דקות אחרי שהוא עזב?
Outgoing call to the wine auditor.
כן שיחה יוצאת למבקר היין?.
Outgoing call at 6:04 a.m.
שיחה יוצאת בוצעה ב -6:04.
You're set up to make calls from another device. To use this device, turn off the Outgoing Call setting.
אתה מוגדר לבצע שיחות ממכשיר אחר. כדי להשתמש במכשיר זה, בטל את ההגדרה 'שיחה יוצאת'.
~ It was an outgoing call.
לא, זאת שיחה יוצאת.
You were her last outgoing call.
הייתם השיחה היוצאת האחרונה שלה.
It just made an outgoing call.
זה פשוט עושה שיחה יוצאת.
They log in every outgoing call.
הם מתעדים כל שיחה יוצאת.
That's Javier's outgoing call?
זו השיחה היוצאת של חאבייר?
Only one outgoing call matches the time frame.
רק שיחה אחת מתאימה למסגרת הזמן.
The phone company got back to me with the incoming and outgoing call records on Donovan's home phone.
קיבלה חברת הטלפון יחזור אליי עם הנכנס ורשומות שיחה היוצאות בטלפון בביתו של דונובן.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 33. מדויק: 33. זמן שחלף: 65 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo