הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "output device" לעברית

התקן הפלט
התקן פלט
להתקן הפלט
להתקן פלט
This profile enables InDesign to properly translate its color to the gamut of the output device.
פרופיל זה מאפשר ל - InDesign לתרגם כהלכה את הצבע לסולם הצבעים של התקן הפלט.
Photoshop can determine a recommended image resolution based on the screen frequency of your output device.
Photoshop יכולה לקבוע רזולוציות תמונה מומלצות לפי צפיפות רשת ההדפסה של התקן הפלט שלכם.
Transfer functions are used for artistic effect and to correct for the characteristics of a specific output device.
פונקציות העברה משמשות לקבלת אפקט אמנותי ולתיקון המאפיינים של התקן פלט מסוים.
Halftone information is intended for use with a particular output device.
נתוני רשת הדפסה מיועדים לשימוש עם התקן פלט מסוים.
For best printing results, Adobe recommends that you obtain the latest version of the PPD file for your output device from the manufacturer.
לקבלת התוצאות הטובות ביותר, חברת Adobe ממליצה להשיג מהיצרן את הגרסה המעודכנת ביותר של קובץ PPD להתקן הפלט.
Install the latest printer driver for your output device.
התקן את מנהל המדפסת המעודכן ביותר להתקן הפלט.
The output device you use affects how gradients color separate.
התקן הפלט משפיע על אופן ביצוע הפרדות הצבע של מעברי צבע.
Enables you to select an ICC Profile that describes the target output device.
מאפשר לבחור פרופיל ICC המתאר את התקן הפלט של היעד.
Please choose the audio output device:
נא לבחור את התקן פלט האדיו:
When this option is deselected, InDesign first converts the color numbers to the color space of the output device.
כשמבטלים את הבחירה באפשרות זו, InDesign ממיר תחילה את מספרי הצבעים למרחב הצבע של התקן הפלט.
Sends separation information to the output device's RIP.
שולח נתוני הפרדות צבע ל - RIP של התקן הפלט.
Approximate how your document's colors will appear on a particular type of monitor or output device.
מבצעת קירוב על אופן התצוגה של צבעי המסמך בסוג מסוים של מסך או התקן פלט.
For best results, your output device (a PostScript imagesetter, for example) should be set to the correct density limit, and your processor should be properly calibrated; otherwise, results can be unpredictable.
לתוצאות הטובות ביותר, יש לקבוע את התקן הפלט (לדוגמה, מכונת דפוס PostScript) על גבול הדחיסות הנכון, ולוודא שהמעבד מכויל כהלכה. אחרת, עלולות להתקבל תוצאות בלתי צפויות.
For Printer Profile, select the profile for your output device.
באפשרות 'פרופיל מדפסת', בחרו בפרופיל הרצוי להתקן הפלט.
Transfer functions are useful, however, when compensating for a poorly calibrated output device.
עם זאת, תכונות ההעברה שימושיות לפיצוי על כיול לקוי של התקן הפלט.
Sends just enough image data to print the graphic at the best possible resolution for the output device.
שולח רק את נתוני התמונה הנדרשים להדפסת הגרפיקה ברזולוציה הטובה ביותר של התקן הפלט.
Adjusts or corrects the intensity of an image for a particular output device, such as a monitor or scanner. The default value is 1 (no correction).
מתאים או מתקן את מידת החוזק של תמונה עבור התקן פלט מסוים, כגון צג או סורק. ערך ברירת המחדל הוא 1 (ללא תיקון).
You can use options in the Levels or Curves adjustments to import highlight and shadow information into the gamut of an output device, like a desktop printer.
ניתן להשתמש באפשרויות בהתאמות 'רמות' או 'עקומות' לייבוא נתונים על אזורי אור וצל לסולם הצבעים של התקן פלט, כגון מדפסת שולחנית.
This adjustment is especially good for fine-tuning colors in a CMYK image so that they are in the gamut of an output device.
התאמה זו מתאימה במיוחד לכוונון עדין של צבעים בתמונת CMYK כדי שהם ייכללו בסולם הצבעים של התקן הפלט.
Preserves the shadow detail in the image by simulating the full dynamic range of the output device.
שמירה על פרטי הצל בתמונה על ידי הדמיה של התחום הדינמי המלא של התקן הפלט.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 71. מדויק: 71. זמן שחלף: 167 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo