הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "overlap" לעברית

חפש את overlap ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
חפיפה
לחפוף
חופפים החפיפה
חופף
לחפיפה
חופפת
תחפוף
The Inspiron notebook line has more rapid product transitions with limited overlap between old and new models.
בקו המוצרים של המחשבים הניידים Inspiron המעברים בין מוצרים מהירים יותר עם חפיפה מוגבלת בין דגמים ישנים לחדשים.
Drop this shape onto the page and overlap with other Venn Diagram shapes.
שחרר צורה זו בדף ובצע חפיפה עם צורות אחרות של דיאגרמת חיתוך קבוצות (Venn).
A table cannot overlap a range that contains a PivotTable report, query results, protected cells or another table.
לטבלה אין אפשרות לחפוף לטווח המכיל דוח PivotTable, תוצאות שאילתה, תאים מוגנים או טבלה אחרת.
The elements of the AdjustmentRule array must be in chronological order and must not overlap.
הרכיבים של מערך AdjustmentRule חייבים להיות מסודרים בסדר כרונולוגי ואינם יכולים לחפוף.
A PivotTable report cannot overlap another PivotTable report.
דוח PivotTable אינו יכול לחפוף לדוח PivotTable אחר.
Choke causes objects to overlap the abutting image.
'חפיפה' גורמת לאובייקטים לחפוף את התמונה הסמוכה.
Garcia found definite overlap between the East Coast and Yakima victims.
גרסיה מצאה חפיפה ברורה בין הקורבנות של החוף המזרחי לקורבנות של יקימה.
A resource cannot have overlap in availability.
למשאב אין אפשרות להכיל חפיפה בזמינות.
The start date cannot overlap an existing subscription transaction.
תאריך ההתחלה לא יכול לחפוף לעסקת מנוי קיימת.
Calculation of a minimum overlap quantity for the production operation
חישוב כמות חפיפה מזערית עבור פעולת הייצור
Query results cannot overlap a table or XML mapping. Please select another destination.
לתוצאות שאילתה אין אפשרות לחפוף לטבלה או למיפוי XML. נא בחר יעד אחר.
Divide multiple shapes into smaller parts based on intersecting lines or overlap.
חלק צורות מרובות לחלקים קטנים יותר בהתבסס על קווים מצטלבים או חפיפה.
The paste destination cannot overlap the cut rows.
יעד ההדבקה לא יכול לחפוף לשורות הגזירה.
In order to facilitate a managed transition from the current line of OptiPlex desktops to the new, we have planned an overlap period for existing OptiPlex systems.
כדי לאפשר מעבר מנוהל מהקו הנוכחי של מחשבים שולחניים מדגמי OptiPlex אל הקו החדש, תכננו תקופת חפיפה עבור מערכות OptiPlex הקיימות.
The shapefile must overlap with the current PDF map.
קובץ הצורה חייב לחפוף את מפת PDF הנוכחית.
Well, the brown line is where everything should overlap.
ובכן, הקו החום הוא המקום שבו הכל אמור לחפוף.
No overlap in arresting officers, public defenders or district attorneys.
אין חפיפה במעצר שוטרים, סנגורים או תובעים מחוזיים.
So you went looking for overlap between three companies' board members.
אז הלכת מחפש חפיפה בין חברי לוח 'שלוש חברות.
They all used different companies And no overlap with sales reps.
כולן משתמשות בחברות שונות ואין חפיפה עם אנשי המכירות?.
This is just an overlap of two connected worlds.
זו רק חפיפה של חיבור שני עולמות.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 370. מדויק: 370. זמן שחלף: 70 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo