הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "owing to" לעברית

חפש את owing to ב: מילים נרדפות
עקב
הודות
בשל
Some are unable to walk owing to starvation.
חלקם אינם מסוגלים לצעוד עקב הרעב.
Ma'am, these goods were presented for consignment, but your man here refuses to pay full freight for it, owing to the condition of the barrels they're in.
מה', הסחורה האלה היתה הצג למשלוח, אבל האיש שלך כאן מסרב לשלם הובלה מלאה לזאת, עקב התנאי של החביות שהם ב.
Owing to the urgency of the deficiency bill, there's a unanimous agreement that no senator will speak for more than five minutes on any section.
הודות לדחיפות שבהצעת חוק המחסור, קיימת הסכמה פה-אחד, שאף סנאטור לא ידבר יותר מחמש דקות על כל קטע שהוא.
Turner's masterpiece, thankfully recovered owing to the prodigious talent of Mr Sherlock Holmes.
שנמצאו, למרבה המזל, הודות לכישרונותיו המופלאים של מר שרלוק הולמס.
That is owing to the size and topography of our former planet.
כלומר בשל הגודל והטופוגרפיה של כוכב הלכת שלנו לשעבר.
From what I understand, we were shortchanged a fair amount on a prize haul owing to the condition of its containers.
ממה שאני מבין, היינו מקופחים סכום הוגן על כברת דרך הפרס בשל המצב של המכולות שלה.
He is to be committed there, owing to his uncontrollable grief over having learned of my affair with you.
הוא רואה עצמו מחויב לשם, בשל הצער בלתי נשלט שלו על שלמד מהרומן שלי איתך.
I've been asked by Downing Street to inform you first that President Eisenhower is no longer able to leave the United States, owing to a political crisis at home.
נתבקשתי על ידי רחוב דאונינג ליידע אותך תחילה שהנשיא אייזנהאואר לא יוכל לעזוב את ארצות הברית בשל משבר פוליטי בארצו.
If you don't mind, I'll not shake your hand owing to the disease and not knowing your hygiene habits.
אם לא אכפת לך לא אלחץ את ידך, בשל המחלה ומאחר שאיני יודע מהם הרגלי ההיגיינה שלך.
Owing to the somewhat tardy entry of Mr. Hurley...
בשל הכניסה המאוחרת במקצת של מר הארלי...
Owing to the Millennium Group's former ties with the Bureau, this matter is sensitive, to say the least.
בשל ההקשרים לשעבר של המילניום הקבוצה עם הלשכה, בעניין זה הוא רגיש, בלשון המעטה.
"Brought to this country, he was exhibited in a locked cage owing to his feral ferocity where he would terrify onlookers by devouring chunks of raw meat."
מס' נהמות פראיות כשהובא למדינה, הוא הוצג בכלוב"."נעול עקב הפראות שלו, שם הוא הפחיד את הצופים בו" ".כשטרף
We regret to announce cancellation of Flight 105 to Jaipur, owing to bad weather at the destination.
אנו מצטערים להודיע על ביטול, טיסה 105 לג'איפור עקב מזג האוויר ביעד.
Possibly owing to the fact that my father chose to invest in 4% government bonds rather than on the backs of West Indian slaves.
כנראה הודות לעובדה שאבי בחר להשקיע באגרות חוב ממשלתיות במקום בגבם של עבדים ממערב-הודו.
And now, owing to your inability to manage your own affairs in New Jersey, a state I have little interest in or affection for, you expect me to start a war in New York where things actually matter?
בשל חוסר יכולתך לנהל, את ענייניך בניו ג'רזי מדינה שיש לי מעט עניין בה, או חיבה אליה אתה מצפה ממני, לפתוח במלחמה בניו יורק
Owing to his considerable fortune and my not inconsiderable knowledge, he has assembled the most important collection of Impressionist masterpieces in private hands.
בשל הניכר ההון והידע לא המבוטל שלי, הוא כנס האוסף החשוב ביותר של יצירות מופת האימפרסיוניסטי בידות פרטיות.
'Owing to a power surge at King's Cross, 'all overground and underground trains have been cancelled until further notice.
"עקב גל כוח בצומת קינג,"כל הרכבות העל-קרקעיות והתחתיות מבוטלות עד להודעה חדשה.
Yes, but owing to our Long Island connection, I thought perhaps...
כן, אבל בזכות הקשר שלנו בלונג איילנד, חשבתי...
You know, I've had a rough few days owing to you.
את יודעת, עברתי כמה ימים קשים אודות לך.
And owing to a most fortuitous act of God, it is almost entirely undefended.
ובשל מעשה מקרי ביותר של אלוהים, זה כמעט בלתי מוגן לחלוטין.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 73. מדויק: 73. זמן שחלף: 85 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo