הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "packing" לעברית

חפש את packing ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

59
29
Rough details may include costs, packing requirements, preliminary move dates, and insurance availability.
הפרטים העיקריים עשויים לכלול עלויות, דרישות אריזה, תאריכי העברה מוקדמים וזמינות ביטוח.
Dell Asset Recovery Services provide value added recycling logistics: shipping, packing, asset tag removal, reporting, recycling, donation and resale.
שירותי שחזור הנכסים של Dell מספקים ערך נוסף ללוגיסטיקת המיחזור: משלוח, אריזה, הסרת תג נכס, דיווח, מיחזור, תרומה ומכירה חוזרת.
Check for duplicate packing slip numbers per supplier?
האם לבדוק אם קיימים מספרי תעודות משלוח כפולים לכל ספק?
Reduce the lines automatically during packing slip update?
האם להפחית את השורות אוטומטית בעת עדכון תעודת משלוח?
Caught him packing' on parole.
תפסתי אותו עם נשק בזמן שהוא היה משוחרר על תנאי.
After this update Return order lines are pending packing slip update
לאחר עדכון זה שורות הזמנה שהוחזרה ממתינות לעדכון תעודות משלוח
Post the estimated revenue in connection with packing slip updates to the general ledger module?
האם לרשום את ההכנסה המוערכת בקשר לעדכוני תעודות משלוח למודול הספר הראשי?
Date of last packing slip when update was made.
תאריך תעודת משלוח אחרונה כשבוצע בה עדכון.
Identification of document type on packing slip.
זיהוי של סוג מסמך בתעודת משלוח.
Account for posting estimated purchase with packing slip update
חשבון עבור רישום רכישה מוערכת עם עדכון תעודת משלוח
Include which documents when printing packing slips?
אילו מסמכים לכלול בעת הדפסת תעודות משלוח?
Post estimated physical postings periodically in connection with packing slips.
רשום רישומים פיזיים מוערכים באופן תקופתי בקשר לתעודות משלוח.
Create asset during packing slip or invoice posting
צור נכס בעת רישום תעודת משלוח או חשבונית
Which quantities should be updated when packing slip updating a sales order via AIF.
אילו כמויות לעדכן כאשר תעודת משלוח מעדכנת הזמנת מכירה באמצעות AIF.
Customer packing slip - sales order relation table
תעודת משלוח של לקוח - טבלת קשרי הזמנת מכירה
Print packing slip specifications on the invoice?
האם להדפיס פירוט תעודת משלוח בחשבונית?
Base data on a selection of packing slips.
בסס נתונים על בחירה של תעודות משלוח.
No journals found which are ready for packing slip update. Consider changing warehouse range.
לא נמצאו יומנים המוכנים לעדכון תעודות משלוח. שקול לשנות את טווח המחסנים.
Show all journals which are ready for packing slip update
הצג את כל היומנים המוכנים לעדכון תעודות משלוח
Shows a list of packing slip journals.
הצגת רשימת יומנים של תעודות משלוח.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2017. מדויק: 2017. זמן שחלף: 72 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo