הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "pair of glasses" לעברית

חפש את pair of glasses ב: מילים נרדפות
זוג משקפיים
משקפיים
זוג המשקפיים
המשקפיים החזקים
למשקפיים
A good pair of glasses will help you to read.
זוג משקפיים טובים יעזרו לך לקרוא.
And your daughter needs a new pair of glasses.
והבת שלך צריכה זוג משקפיים חדש.
With cataracts like those, someone needs a big pair of glasses.
עם קטרקט כזה מישהו צריך משקפיים גדולים.
Did that lady say that she just got a new pair of glasses?
האם הגברת הזאת אמרה שיש לה משקפיים חדשות?
Like I'm wearing the wrong pair of glasses or something Which is weird, since I don't wear glasses
כאילו שאני מרכיב את זוג המשקפיים הלא נכונים או משהו, וזה מוזר, כי אני לא מרכיב משקפיים.
I JUST GOT MY FIRST PAIR OF GLASSES.
בדיוק קיבלתי את זוג המשקפיים הראשון שלי.
Sort of like putting on a pair of glasses.
בערך כמו לשים על זוג משקפיים.
Putting on a pair of glasses is not a disguise.
להרכיב זוג משקפיים זאת לא תחפושת.
Can I get another pair of glasses?
אני יכול לקבל זוג משקפיים אחר?
He doesn't just put on a pair of glasses.
הוא לא סתם שם זוג משקפיים.
What do you think about a pair of glasses that makes any movie you want into 3D?
מה דעתך על משקפיים שהופכים כל סרט שתרצה לסרט בשלושה מימדים?
I had no idea if Tanya would recognise me, so I slipped on a fake pair of glasses and combed my hair differently.
לא ידעתי אם טניה תזהה אותי לכן חבשתי משקפיים מזויפים, ושיניתי קצת את התסרוקת.
He bought me a spy kit for my birthday... and it had a pair of glasses with a mirror.
הוא קנה לי פעם ערכת "אני מרגל" ליום ההולדת שלי והיה לזה זוג משקפיים עם מראה.
Dark hair, kind of tall, medium build, A pair of glasses in his shirt pocket.
שיער כהה, מבנה גבוה, די ממוצע זוג משקפיים בכיס שלו.
I shall just show you how you make a pair of glasses. I shall pop this in my pocket.
עכשיו ממש אראה לכם איך מכינים זוג משקפיים. אשים את אלו בכיס.
So you needed to buy a new pair of glasses because you shattered your old ones when you attacked Mr. Horowitz.
היית צריך לקנות זוג משקפיים חדשים כי שברת את הקודמים כשתקפת את מר הורוביץ.
A simple, well-proven surgery can restore sight to millions, and something even simpler, a pair of glasses, can make millions more see.
ניתוח פשוט ומוכח היטב יכול להחזיר את הראיה למיליונים, ומשהו אף פשוט יותר, זוג משקפיים, יכול לגרום למיליונים נוספים לראות.
I love all their codes - how "tell me" means wallet and "reveal to me" means a pair of glasses.
אני אוהבת את הקודים שלהם תגיד לי" זה ארנק" ו "גלה לי" זה משקפיים.
Then Javier accidentally deep-fries a pair of glasses, And they say, "Javier, you need to be more responsible."
אז חוויאר בטעות מטגן משקפיים, והם אומרים, "חוויאר, אתה צריך להיות יותר אחראי"
I got a pair of glasses for you, too.
קניתי גם לך זוג משקפיים.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 51. מדויק: 51. זמן שחלף: 58 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo