הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "parameter" לעברית

חפש את parameter ב: הגדרה מילים נרדפות
פרמטר
משתנה
פרמטרים
בפרמטרים
Parameter
הפרמטר בפרמטר פרמטרי לפרמטר
כפרמטר
מפרמטר
שהפרמטר
מהפרמטרים
שפרמטר

הצעות

Cannot write boundary parameter with null or empty value.
אין אפשרות לכתוב פרמטר גבול עם ערך null או ערך ריק.
Cannot retrieve SQL Server routine return parameter schema information.
אין אפשרות לאחזר את מידע הסכימה של פרמטר ההחזרה של רוטינת SQL Server.
Functions listed in the provider manifest that are attributed as NiladicFunction='true' cannot have parameter declarations.
לפונקציות הרשומות במניפסט הספק שלהן תכונה NiladicFunction='true' לא יכולות להיות הצהרות על פרמטרים.
This parameter set is not valid for the current Project Web App Permission Mode.
ערכת פרמטרים זו אינה חוקית עבור מצב ההרשאה הנוכחי של Project Web App.
Cannot import null XmlSchema contained in XmlSchemaSet specified via parameter.
אין אפשרות לייבא סוג עבור XmlSchema שהוא null שנמצא ב - XmlSchemaSet שצוין דרך פרמטר.
Either Service Application or Url parameter must be provided.
יש לספק פרמטר של כתובת Url או יישום שירות.
The LoadWebBrowserControl method has been called with an invalid parameter.
התבצעה קריאה לפעולת השירות LoadWebBrowserControl באמצעות פרמטר לא חוקי.
Command parameter must have a non null and non empty command text.
פרמטר הפקודה צריך לכלול טקסט פקודה שאינו null ואינו ריק.
CodeGeneratorAttribute has incorrect parameter value. Code generator types must inherit from CodeGenerator.
CodeGeneratorAttribute כולל ערך פרמטר שגוי. סוגי מחולל הקוד חייבים לעבור בירושה מ - CodeGenerator.
Invalid MQQUEUEPROPS parameter. It is either null or has zero properties.
פרמטר MQQUEUEPROPS לא חוקי. הוא Null או שיש לו אפס מאפיינים.
Provide either a ClientType or Config file parameter as a command-line argument.
ספק פרמטר קובץ מסוג ClientType או Config כארגומנט שורת פקודה.
The Exchange Transport service will not be started during setup when this parameter is specified.
שירות התעבורה של Exchange לא יופעל במהלך ההתקנה כאשר פרמטר זה מצוין.
Remarks: This parameter can only be specified during the first Exchange 2010 Mailbox server installation to an organization.
הערות: ניתן לציין פרמטר זה רק במהלך ההתקנה הראשונה של שרת לתיבת דואר של Exchange 2010 בארגון.
An invalid parameter was specified for the GetNamedNodeProperty method.
צוין פרמטר לא חוקי עבור פעולת השירות GetNamedNodeProperty.
Specifying this parameter will install Windows Server roles and features required for Exchange Server.
ציון פרמטר זה יביא להתקנת התפקידים והתכונות של Windows הנדרשים לשרת Exchange.
A Unified Messaging language pack parameter may only be specified after Exchange has been installed.
ניתן לציין פרמטר ערכת שפה של Unified Messaging רק לאחר התקנת Exchange.
This parameter is required if the Exchange organization hasn't been created.
פרמטר זה נדרש אם ארגון Exchange לא נוצר.
You cannot set the NodeValue parameter for element nodes.
אין באפשרותך להגדיר את פרמטר NodeValue עבור צמתי רכיבים.
The PrimitiveOperationFormatter was given a parameter or return type which it does not support.
הרכיב PrimitiveOperationFormatter קיבל פרמטר או ערך החזרה שהוא אינו תומך בו.
Query cannot contain a Database parameter.
שאילתה אינה יכולה להכיל פרמטר מסוג Database.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 959. מדויק: 959. זמן שחלף: 65 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo