הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "password" לעברית

חפש את password ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

Publisher cannot open this file because it is password protected. Unprotect it and try again.
ל - Publisher אין אפשרות לפתוח קובץ זה מאחר שהוא מוגן על-ידי סיסמה. בטל את הגנת הקובץ ונסה שוב.
Cannot insert Excel 4.0 macros in a restricted or password protected workbook.
אין אפשרות להוסיף פקודות מאקרו של Excel 4.0 בחוברת עבודה מוגבלת או מוגנת באמצעות סיסמה.
Authenticate clients by sending a password hash to a Windows domain controller.
אמת לקוחות על-ידי שליחת hash של סיסמה לבקר תחום של Windows.
Protect your investment against theft and unauthorized access with integrated Kensington security port and password protection functionality.
הגן על ההשקעה שלך נגד גניבות וגישה בלתי מורשית באמצעות יציאת אבטחה משולבת של Kensington ופונקציונליות של הגנת סיסמה.
While password protection and the integrated Kensington security port help prevent unauthorized use and theft.
בנוסף, הגנה באמצעות סיסמה ויציאת האבטחה מסוג Kensington המשולבת מסייעות למנוע שימוש לא מורשה וגניבה.
Could not sign in to SharePoint Online. Invalid username or password.
לא היתה אפשרות להיכנס אל SharePoint Online. שם משתמש או סיסמה לא חוקיים.
This password gives you access to your customized Premier store.
סיסמה זו מספקת לך גישה לחנות Premier המותאמת אישית שלך.
Notifies the SPWindowsService's and SPApplicationPool's on each Web Front End about some password event.
דיווח לכל שירותי SPWindowsService ומאגרי SPApplicationPool בכל חזית אינטרנט אודות אירוע סיסמה.
Type a password to protect the file from being opened by unauthorized users or in applications other than Adobe Flash.
הקלידו סיסמה כדי להגן על הקובץ מפני פתיחה על-ידי משתמשים ללא הרשאה או ביישומים שאינם Adobe Flash.
Once access has been granted, Dell will send a username, password and domain by email.
לאחר שתינתן אפשרות גישה, Dell תשלח שם משתמש, סיסמה ותחום באמצעות דוא"ל.
The Active Directory membership provider does not support password reset without password question and answer.
ספק החברות של Active Directory אינו תומך באיפוס סיסמה ללא שאלה ותשובה של סיסמה.
You are sending an Outlook item that contains attachments to a password protected section in OneNote. Warning: The attachments will not be password protected.
אתה שולח פריט Outlook המכיל קבצים מצורפים למקטע המוגן על-ידי סיסמה ב - OneNote. אזהרה: הקבצים המצורפים לא יוגנו על-ידי סיסמה.
Specifies your Adobe ID and password.
ציינו את שם המשתמש והסיסמה שלכם ב - Adobe.
The password cannot be changed because the IIS Manager User has been configured at a higher level of the configuration.
לא ניתן לשנות את הסיסמה מכיוון שהמשתמש של IIS Manager הוגדר ברמת תצורה גבוהה יותר.
Require a valid Windows user name and password for connection.
הצג דרישה לשם משתמש וסיסמה חוקיים של Windows לצורך התחברות.
Internet Explorer does not have the correct user name and password information to access this feed.
ל - Internet Explorer אין פרטי שם משתמש וסיסמה מתאימים לצורך גישה להזנה זו.
Internet Explorer cannot send user name and password information to this server due to security policy settings.
ל - Internet Explorer אין אפשרות לשלוח פרטי שם משתמש וסיסמה לשרת זה בשל הגדרות מדיניות אבטחה.
This is for customers who use their corporate username and password to logon to cloud resources, including Office 365.
זה מיועד ללקוחות המשתמשים בשם המשתמש והסיסמה של החברה שלהם כדי להתחבר למשאבי ענן, כולל Office 365.
Your password has expired and you need to change it before you sign in to Outlook.
תוקף סיסמתך פג ועליך לשנות אותה לפני שתיכנס אל Outlook.
The sign-in name or password that was sent to AzureAD was not correct.
שם הכניסה או הסיסמה שנשלחו אל AzureAD היו שגויים.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3066. מדויק: 3066. זמן שחלף: 117 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo