הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "patrol car" לעברית

חפש את patrol car ב: מילים נרדפות
ניידת
ניידת משטרה
רכב סיור
מכונית סיור
שרכב הסיור
מכונית משטרה
הניידת
בניידת
ברכב הסיור
מכונית הסיור
לניידת
השוטרים הפתיעו
הפטרול
במכונית הסיור
It took them 42 minutes to send a patrol car?
לקח להם 42 דקות לשלוח ניידת?
And have Dunnigan send a patrol car to my house.
ובקשי מדאנינגן לשלוח ניידת לבית שלי.
First, a patrol car is parked across the street during the Greco job.
קודם כל, ניידת משטרה חנתה מעבר לכביש בזמן ג'וב גרקו.
A patrol car found the truck Kyle Singer was in, parked in an industrial complex at Fuller and 4th, 2000 block.
ניידת משטרה זיהתה את הטנדר שקייל נסע בו, חונה במרכז תעשייתי בפולר פינת הרחוב הרביעי, בלוק 2000.
He flagged down a patrol car and he brought them back here.
הוא עצר רכב סיור והביא אותם הנה.
They sent a patrol car, but whoever's doing this just waited till they left.
הם שלחו רכב סיור אבל מי שעושה את זה פשוט חיכה עד שהם עזבו.
I sent a patrol car over to check Sergei's best friend, Jason.
שלחתי ניידת לבדוק את חברו הטוב של סרגיי, ג'ייסון.
We pulled the registration on the Pontiac and sent a patrol car to pick up our witness.
אנחנו משכנו את הרישום על פונטיאק ושלח ניידת להרים העד שלנו.
Chief, we've got flyers of the van and Mason in every patrol car.
המפקדת, חילקנו עלון מידע על המסחרית ומייסון לכל ניידת.
We have to get a patrol car to cruise the university, see if they can pick up Alexander's car.
אנחנו צריכים לקבל ניידת לשיוט באוניברסיטה, לראות אם הם יכולים לקחת את המכונית של אלכסנדר.
And he was pulled over by a patrol car, of all things.
והוא עצר על ידי ניידת, של כל הדברים.
I'll get a patrol car, have him stay with you till I get home.
אני אביא ניידת, יש לו להישאר איתך עד שאגיע הביתה.
But they were so swamped they didn't send out a patrol car.
אבל הם היו עמוסים כל כך ולא שלחו ניידת.
Have them send a patrol car to look for a suspected mugger.
דאג שישלח רכב סיור לחפש שודד חשוד.
But you said you'd send a patrol car 20 minutes ago!
אבל אמרת שתשלחו ניידת לפני 20 דקות!
OK, look, I'm going to park a patrol car outside your place.
טוב, תראי, אחנה רכב סיור מחוץ לבית שלך.
Ask the CO to get a patrol car to drive by my house.
בקש מהמפקד ניידת שתחלוף על-פני הבית שלי.
So I told Mr. Mason that we'd station a patrol car outside the store in case the guy came back.
אז אמרתי לי מייסון מר שהיינו תחנה ניידת מחוץ לחנות במקרה הבחור חזר.
This coming from the man who sent a patrol car to follow me around on prom night.
זה בא מאיש ששלח ניידת לעקוב אחריי בליל נשף הסיום.
Lieutenant Tao, I'd like to get a patrol car or two, if we can get them.
המפקח טאו, אשמח לקבל ניידת או שתיים, אם נוכל.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 202. מדויק: 202. זמן שחלף: 121 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo