הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "permitted" לעברית

חפש את permitted ב: הגדרה מילים נרדפות
רשאי
מורשה
מותרת
מותר
מותרים
מורשים
יורשו
הורשו
שמותר
מורשית
מרשה
רשאית
A Windows SharePoint Services location, network file share, or Web folder from which a server running Excel Services is permitted to access workbooks.
מיקום של Windows SharePoint Services, מיקום משותף ברשת או תיקיית אינטרנט ממנה שרת בו פועל Excel Services רשאי לגשת לחוברות עבודה.
This is all I am permitted to say.
זה כל מה שאני רשאי להגיד.
Is one permitted to curse that mangy thief?
האם מישהו מורשה לקלל את הגנב מוכה השחין הזה?
No one permitted beyond this point.
איש לא מורשה מעבר לנקודה הזאת.
Editing recipient list records via the object model is only permitted for add-ins that handle the MailMergeDataSourceValidate event.
עריכת רשומות מתוך רשימת הנמענים באמצעות מודל האובייקטים מותרת רק עבור תוספות המטפלות באירוע MailMergeDataSourceValidate.
This operation is not permitted. This content type is managed by the Duet Enterprise Reports feature.
פעולה זו אינה מותרת. סוג תוכן זה מנוהל על-ידי התכונה 'דוחות Duet Enterprise'.
Operation is not permitted because it creates a loop of ICryptoStream objects.
הפעולה אינה מותרת כיוון שהיא יוצרת לולאה של אובייקטי ICryptoStream.
The method you are invoking is not permitted in this context.
פעולת השירות שאתה מפעיל אינה מותרת בהקשר זה.
Copying from the same production number is not permitted.
העתקה ממספר ייצור זהה אינה מותרת.
Operation not permitted - key in use in other table
פעולה אינה מותרת - המפתח נמצא בשימוש בטבלה אחרת
Setting the Site on a Substitution control is not permitted.
הגדרת האתר בפקד חלופי אינה מותרת.
Installation from a Terminal Server client session is not permitted for the current user.
התקנה מהפעלת לקוח של שרת מסוף אינה מותרת עבור המשתמש הנוכחי.
Not even permitted to write your husband's name.
אני אפילו לא רשאי לכתוב את שמו של בעלך.
I'm not permitted to let you go outside.
אני לא רשאי לאפשר לך לצאת החוצה.
The condemned is permitted to make a final statement.
הנידון למוות מורשה לומר משהו אחרון?.
Maximum number of requests that are permitted into FastCGI handler queue.
מספר מרבי של בקשות המותרות בתור של מטפל FastCGI.
FileMode.Append is not permitted when creating new memory mapped files. Instead, use MemoryMappedFileView to ensure write-only access within a specified region.
FileMode.Append אינו מותר בעת יצירת קבצי מיפוי זיכרון חדשים. במקום זאת, השתמש ב - MemoryMappedFileView כדי להבטיח גישה לכתיבה בלבד בתוך אזור שצוין.
UDT parameters not permitted in the where clause unless part of the primary key.
הפרמטרים של UDT אינם מותרים במשפט where, אלא אם כן הם מהווים חלק מהמפתח הראשי.
Indicates whether Web-based export of grids to Microsoft Office Excel is permitted.
מציין אם ייצוא מבוסס אינטרנט של טבלאות ל - Microsoft Office Excel מותר.
The patch package is not permitted by system policy. This error code is available with Windows Installer versions 2.0.
מדיניות המערכת אינה מאפשרת שימוש בחבילת התיקון. קוד שגיאה זה זמין ב - Windows Installer גירסאות 2.0.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 699. מדויק: 699. זמן שחלף: 126 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo