הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "pixel" לעברית

ראה גם: each pixel
חפש את pixel ב: הגדרה מילים נרדפות
פיקסל
פיקסלים
הפיקסלים
לפיקסל
פיקסלי
מהפיקסל
הפיקסלי

הצעות

Documents saved in the Photoshop Raw format can be of any pixel or file size, but they cannot contain layers.
מסמכים הנשמרים בתבנית Photoshop Raw יכולים להיות בכל גודל פיקסל או קובץ, אך הם אינם יכולים לכלול שכבות.
SetPixel is not supported for images with indexed pixel formats.
SetPixel אינו נתמך עבור תמונות עם תבניות פיקסל המסודרות באינדקס.
To create a document with the pixel dimensions set for a specific device, click the Device Central button.
ליצירת מסמך עם מידות פיקסלים קבועות המתאימות להתקן מסוים, לחצו על הלחצן 'Device Central'.
LCDs rely on individual pixel activation rather than electron scanning
צגי LCD מבוססים על הפעלת פיקסלים בודדים ולא על סריקת אלקטרונים
pixel aspect ratios:restoring default values
יחסי גודל של פיקסל:שחזור ערכי ברירת המחדל
With Dell's Premium Panel Guarantee, you'll receive a free panel exchange if you find even one bright pixel during the Limited Hardware Warranty* period.
אחריות Premium לצג של Dell מספקת לך החלפת צג בחינם אם תמצא אפילו פיקסל בהיר אחד במהלך תקופת האחריות המוגבלת על החומרה .
Image Size command:changing pixel dimensions
הפקודה 'גודל תמונה':שינוי מידות פיקסלים
Enter absolute pixel values for width or height.
הזן ערכי פיקסלים מוחלטים לרוחב או לגובה.
Illustrator creates only square pixel files, so to ensure that the sizes are interpreted correctly in video applications, Illustrator adjusts the Width and Height values.
Illustrator יוצרת רק קובצי פיקסלים מרובעים. לכן, כדי לוודא שהגדלים מתורגמים כהלכה ביישומי וידאו, Illustrator מתאימה את הערכים 'רוחב' ו'גובה'.
Specifies an option if the movie is scaled to new pixel dimensions.
בחירת אפשרות אם גודל הסרט משתנה למידות פיקסלים חדשות.
Opens the Export Size Settings dialog box to specify pixel dimensions for your exported video.
פתיחת תיבת הדו-שיח 'קביעות גודל ייצוא' לציון מידות פיקסל לווידאו המיוצא.
Assign a pixel aspect ratio value to an existing document
הקצאת ערך יחסי גודל של פיקסל למסמך קיים
Custom pixel aspect ratios are discarded.
יחסי גודל פיקסל מותאמים אישית נמחקים.
The resulting animation will be more successful if all files have the same pixel dimensions.
ההנפשה שתיווצר תהיה מוצלחת יותר אם לכל הקבצים יהיו מידות פיקסלים זהות.
Premium Panel Guarantee - 100% replacement of UltraSharp series monitors sold with systems or as standalone units purchased direct from Dell if any bright pixel is found defective.
אחריות ה - Premium לצג - 100% החלפה של צגים מסדרת UltraSharp הנמכרים עם מערכות או כיחידות עצמאיות שנרכשו ישירות מ - Dell במקרה שבו פיקסל בהיר נמצא פגום.
See also About pixel dimensions and resolution.
ראו גם אודות מידות פיקסלים ורזולוציה.
Resize images to fit within specified pixel dimensions.
שינוי גודל תמונות כדי שיתאימו למידות פיקסלים מסוימות.
If you enter a number greater than 1, the program averages multiple pixels in the Bitmap mode image to produce a single pixel in the grayscale image.
בשעת הזנה של מספר גדול מ - 1, התוכנית מחשבת ממוצע של פיקסלים מרובים בתמונה במצב Bitmap כדי להפיק פיקסל בודד במצב גווני אפור.
There is no upper limit on pixel dimensions for watermarking.
אין גבול עליון למידות פיקסלים להוספת סימני מים.
This chapter covers pixel selection tools and techniques.
פרק זה מתאר כלים ושיטות לבחירת פיקסלים.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 368. מדויק: 368. זמן שחלף: 69 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo