הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "play tricks on" לעברית

חפש את play tricks on ב: הטיות מילים נרדפות
לתעתע
להתל
You know, memory can play tricks on us and you maybe even start blaming yourself...
הזיכרון עלול לתעתע בנו, ואולי אפילו תתחיל להאשים את עצמך...
I'm amused at how many times my ears play tricks on me.
אני משועשע לעבר כמה פעמים אוזני לתעתע בי.
But there's a point of diminishing returns when your mind starts to play tricks on you.
אבל יש נקודה של תפוקה פוחתת כשהנפש שלך מתחילה להתל בך.
You do love to play tricks on me.
אתה אוהב להתל בי
All our tests show that being locked in a confined space with others can play tricks on your mind.
כל הבדיקות שלנו מראות שלהיות נעול בחלל מוגבל עם אחרים יכול לתעתע במוח שלך.
And to make matters worse, his mind was beginning to play tricks on him.
בשלב זה היה אבוד ומבולבל, וכדי להחמיר את המצב, מוחו החל לתעתע בו.
When you're hanging out in the lodge waiting for weather, your mind can play tricks on you.
כאשר אתה להסתובב בתוך האכסניה מחכה מזג האוויר, דעתך יכולה לתעתע בך.
Morning light can play tricks on you.
אור הבוקר עשוי לתעתע בך.
Our fears can play tricks on us, making us afraid to change course, afraid to move on, but usually, hidden behind our fears are second chances waiting to be seized...
הפחדים שלנו יכולים לתעתע בנו, מה שגורם לנו לפחד משנוי כיוון, פחד מלהמשיך הלאה, אבל בדרך כלל, חבוי מאחורי הפחדים שלנו.
Your eyesight can and will play tricks on you.
הראיה שלך יכולה לתעתע בך והיא אף תעשה זאת
You know how our minds play tricks on us.
אתה יודע איך שהמוח שלנו מתעתע בנו
I do know that the brain can play tricks on you.
אני כן יודעת שהמוח לפעמים מתעתע בך.
No matter what I could teach you, they'll still play tricks on you.
לא משנה מה אני אלמד אותך הם עדיין יתעתעו בך
Your heart can sure play tricks on you, I tell you.
הלב שלך בוודאות יכול לשחק בך, אני אומר לך.
She's saying that sometimes the mind has the ability to play tricks on the body.
היא אומרת כי לפעמים הנפש יש את היכולת לשחק טריקים על הגוף.
It's how we always got in to play tricks on the governess.
ככה תמיד נכנסנו לעשות את הטריקים לאומנת.
Clark, grief can play tricks on the mind.
קלארק, יגון יכול להתל בך.
But I happy that desert play tricks on you and make you meet her.
אבל אני שמח שהמדבר מתעתע בך וגורם לך לפגוש אותה.
You cannot trust the mind, for it will play tricks on you.
אי אפשר לסמוך על המוח שכן הוא יתעתע בך.
I believe we've been out here a long time, and a man's mind begins to play tricks on him.
אני מאמין שאנחנו נמצאים כאן הרבה זמן והמוח של אדם מתחיל לשטות בו.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 34. מדויק: 34. זמן שחלף: 92 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo