הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "point" לעברית

ראה גם: at this point point out
חפש את point ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

1999
one point 526
498
The number style AllowHexSpecifier is not supported on floating point data types.
סגנון המספר AllowHexSpecifier אינו תמך בסוגי נתונים מסוג נקודה צפה.
Dell Compellent Data Instant Replay enables organizations to take thousands of continuous snapshots to speed recovery to any point in time.
הצגה חוזרת מיידית של נתונים מבית Dell Compellent מאפשרת לארגונים לקחת אלפי תצלומי-בזק רציפים כדי לזרז את השחזור לכל נקודה בזמן.
Briefly identify feature overlap if important selling discussion point.
זהה בקצרה חפיפה בין התכונות אם זו נקודה חשובה לצורך המכירה.
You can also click a point with the Stamp tool and then Shift-click another point to paint a straight line in perspective.
ניתן גם ללחוץ על נקודה בעזרת הכלי חותמת, ולאחר מכן להקיש Shift וללחוץ על נקודה אחרת לצביעת קו ישר בפרספקטיבה.
First Carsten Bjerre and I will take you through the programme point by point
תחילה, קרסטן ביירה ואני נעבור על התכנית נקודה אחר נקודה
So with a wicked rebuttal, I dismantled him point by point.
אז עם סתירה מרושעת, פירקתי אותו נקודה אחרי נקודה.
Cannot Add polygon point without BeginFreeform.
אין אפשרות להוסיף נקודת מצולע ללא BeginFreeform.
You cannot view or annotate over the power point in high contrast mode.
אין באפשרותך להוסיף ביאור או להציג דרך PowerPoint במצב חדות גבוהה.
The Web Part can't be displayed because the ID doesn't point to a folder.
לא ניתן להציג את Web Part מאחר שהמזהה אינו מצביע על תיקיה.
The xpath does not appear to point to any GI node in the current context.
נראה שה - Xpath אינו מצביע על צומת GI כלשהו בהקשר הנוכחי.
The XPath does not point to an element.
ביטוי ה - XPath אינו מצביע על רכיב.
The XPath must point to an element in the data source.
ה - XPath חייב להצביע על רכיב במקור הנתונים.
Too many layout nodes that use a tx algorithm are associated with a data model point.
צמתי פריסה רבים מדי המשתמשים באלגוריתם tx משויכים לנקודת מודל נתונים.
Select to associate the WiFi adapter with a specific access point.
בחר כדי לשייך את מתאם ה - WiFi לנקודת גישה מסוימת.
The following error messages are displayed when the WiFi adapter is disconnected from the network access point.
הודעות השגיאה הבאות מוצגות כאשר מתאם ה - WiFi מתנתק מנקודת הגישה של הרשת.
If the adapter cannot connect to the access point, the WiFi connection utility attempts to find an available wireless network.
אם המתאם אינו מצליח להתחבר לנקודת הגישה, תוכנית השירות לחיבור WiFi מנסה למצוא רשת אלחוטית זמינה.
QoS provides prioritization of traffic from the access point over a wireless network based on traffic classification.
בקרת QoS מספקת מתן עדיפות לתעבורה מנקודת הגישה על פני רשת אלחוטית, בהתבסס על סיווג תעבורה.
SmartLabels properties. Note that data point labels must also have smart labels enabled.
מאפייני SmartLabels. שים לב, כי תוויות חכמות חייבות להיות מופעלות עבור תוויות נקודות נתונים.
You can also create a new row by pressing Tab when the insertion point is in the last cell.
ניתן גם ליצור שורה חדשה בהקשת Tab כשנקודת ההכנסה נמצאת בתא האחרון.
You might need to use Code view to place the insertion point precisely.
ייתכן שיהיה עליך להשתמש בתצוגת Code להצבת נקודת ההכנסה במקום המדויק.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 39590. מדויק: 39590. זמן שחלף: 241 ms.

one point 526

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo