הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "poll" לעברית

ראה גם: poll numbers
חפש את poll ב: הגדרה מילים נרדפות
סקר
פול
משאל
הצבעה
תשאול
בסקרים
הסקרים
סקרים
המשאלים
הסקר
בסקר
לסקר
התשאול
סקרי
לסקרים

הצעות

A poll would confirm she was far from alone.
סקר היה מאשר שהיא רחוקה מלהיות היחידה.
You're 15 points behind in every poll.
אתה מפגר ב -15 נקודות בכל סקר.
That's why we have to poll.
זו הסיבה שאנו צריכים לערוך משאל.
According to a recent university poll, 30%.
לפי סקר אוניברסיטאי שנערך לאחרונה, 30 אחוזים.
Now, I had Remy conduct a little poll.
עכשיו, היה לי רמי לנהל קצת סקר.
What is this, the Gallup poll?
מה זה, סקר פנויים פנויות?
In early 1946 A gallup poll found that 26% of Americans
1946 בתחילת סקר גאלופ גילה כי 26% מהאמריקאים
Something about a new research poll sent your way.
משהו על סקר מחקר חדש שלחתי לך?
I'm taking a poll to find out what part
אני עושה סקר כדי לגלות איזה חלק
Did you see my tweet on the Harborfest poll?
האם ראית את הציוץ שלי על סקר פסטיבל הנמל?
Yes, the Democratic straw poll four months ago.
כן, קש הדמוקרטי סקר לפני ארבעה חודשים.
I'd like to stay with this exit poll.
אני רוצה להתעכב על סקר היציאה.
How bad? Internal flash poll has us down 25 to 28 approval
עד כמה גרוע - סקר בזק פנימי הוריד אותנו מ -25 ל - 28 מאשרים
A Harris poll says 71 % of American people support capital punishment.
יש סקר שאומר ש -71 אחוזים מהעם תומכים בעונש המוות.
Haven't taken a poll in two weeks.
לא היה לי סקר במשך שבועיים.
I'm Charlie Goldfinch. I'm conducting a poll about flying solo this time of year.
'אני צ'ארלי גולדפינצ ואני מנהל סקר על ילדים שטסים לבד השנה.
A public opinion poll indicates a two-to-one disapproval of the pardoning of Richard Nixon.
סקר דעת קהל מצביע על חוסר שביעות רצון כולל באשר לחנינתו של ריצ'ארד ניקסון.
Look, if I don't change my stance just because some poll tells me to...
חוות קנט תראה, אם אני לא משנה את עמדתי רק מפני שאיזה סקר אומר לי לעשות זאת,
So this is what's called a lunch-time poll.
אז זה מה שנקרא סקר ארוחת הצהריים.
And they were probably pleased to see you on top of the Time poll.
כ.א: והם כנראה היו מרוצים לראות אותך בראש הסקר של Time.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 412. מדויק: 412. זמן שחלף: 81 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo