הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "pollination" לעברית

חפש את pollination ב: הגדרה מילים נרדפות
האבקה
ההאבקה
Ever see pollination up close? - No, sir.
אי?-פעם ראית האבקה מקרוב לא, אדוני -.
The flowers enjoy a few days of frenzied pollination.
הפרחים נהנים ממספר ימים של האבקה מטורפת.
I think you meant "pollination" for number 14.
אני חושבת שהתכוונת ל "האבקה" במספר 14
The business is reliant on pollination by bees, so, it would most assuredly be impacted.
העסק הוא סומך על האבקה על ידי דבורים, כל כך, זה היה בביטחון להיות מושפע.
The little things in life, sometimes that we forget about, like pollination, that we take for granted.
הדברים הקטנים בחיים, אלו שאנו לפעמים שוכחים, כמו האבקה, שאנו לוקחים כמובנת מאליה.
Tomato growers now put bumblebee colonies inside the greenhouse to pollinate the tomatoes because they get much more efficient pollination when it's done naturally and they get better quality tomatoes.
היום, מגדלי העגבניות ממקמים מושבות של דבורים גדולות בתוך החממות, כדי להאביק את העגבניות, כי הם מקבלים האבקה יעילה בהרבה כשהיא נעשית באופן טבעי. והם גם מקבלים עגבניות באיכות גבוהה יותר.
Many insects have been used by plants as vectors for the transport of the pollination, but not just insects; even birds, reptiles, and mammals like bats rats are normally used for the transportation of the pollen.
חרקים רבים נוצלו ע"י הצמחים להעברת האבקה, אך לא רק חרקים; גם ציפורים וזוחלים, ויונקים כמו עטלפים ועכברים משמשים בד"כ להעברת האבקה.
Without pollination, there's no strawberries,
ללא האבקה, אין תותים,
In this case, the... pollination preferences of the Apis mellifera.
במקרה הזה, העדפות האבקה של אפיס מליפרה.
We're very co-evolved, because we depend on bees for pollination and, even more recently, as an economic commodity.
התפתחנו מאד בצמוד, כי אנו תלויים בדבורים לצרכי האבקה, ולאחרונה יותר אפילו כמוצר מסחרי.
Fifty years ago, beekeepers would take a few colonies, hives of bees into the almond orchards, for pollination, and also because the pollen in an almond blossom is really high in protein. It's really good for bees.
לפני 50 שנה, הכוורנים היו מביאים כמה מושבות, כוורות דבורים, לתוך מטעי השקדים לצורך האבקה, וגם משום שאבקת הפרחים בפריחת השקד עשירה בחלבון. היא מאד מועילה לדבורים.
They're providing the pollination insurance alongside our honeybees.
הן מספקות וידוא-האבקה במקביל לדבורי-הדבש שלנו.
Let me give you a brief rundown on how pollination works.
אתן לכם הסבר קצרצר איך ההאבקה עובדת.
'The pollination of the triffids was inevitable.
ההאבקה של הטריפידים היתה בלתי נמנעת.
90% of all plants rely on animals for pollination.
90% מכלל מפעלי להסתמך על חיות להאבקה.
It's hard to imagine how evolution produce such a complex pollination mechanism.
קשה להבין איך האבולוציה פיתחה מנגנון האבקה כה מורכב.
Now this business of hand pollination is actually not that uncommon.
העסק הזה של האבקה ידנית איננו כה נדיר.
Millions of bees die every year while waiting in holding yards before pollination begins.
מיליוני דבורים מתות מדי שנה במגרשי המתנה לפני תחילת ההאבקה.
They're known for their pollination and their production of honey and beeswax.
הן מוכרות בזכות ההאבקה והפקת דבש ודונג.
Insects need flowers, flowers need insects and we need the food that pollination produces.
חרקים זקוקים לפרחים, פרחים זקוקים לחרקים ואנו זקוקים למזון המיוצר מהאבקה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 48. מדויק: 48. זמן שחלף: 72 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo