הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "pool" לעברית

חפש את pool ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

282
85
70
Nobody's pool is that dirty.
שום בריכה אינה מלוכלכת עד כדי כך.
Alicia doesn't come on pool days.
אליסיה לא באה בדרך כלל בימים של בריכה.
In between is about 27 pool halls.
ביניהם יש בערך 27 אולמות ביליארד, שלושה שבועות.
Error Trying To Stop the application pool:
שגיאה בעת ניסיון לבצע את הפקודה Stop עבור מאגר היישומים:
[autoShutdownParams] Parameters for the executable to run when an application pool is shut down by Rapid Fail Protection.
[autoShutdownParams] פרמטרים עבור קובץ ההפעלה שיופעל כאשר מאגר יישומים מבצע כיבוי באמצעות 'הגנה מהירה מפני כשל'.
An error occurred while retrieving the application pool identity for the PerformancePoint Service Application.
אירעה שגיאה בעת אחזור זהות מאגר היישומים עבור היישום 'שירות PerformancePoint'.
You cannot use Local System or Local Service as the application pool Identity for Microsoft SharePoint Foundation.
אין אפשרות להשתמש במערכת המקומית או בשירות המקומי כזהות של מאגר היישומים עבור Microsoft SharePoint Foundation.
Note: The account that is used to provision the database is the application pool identity of SharePoint Central Administration.
הערה: החשבון המשמש להקצאת מסד הנתונים הוא זהות מאגר היישומים של ניהול מרכזי של SharePoint.
The IIS application pool for the SharePoint administrative web application has been successfully changed.
מאגר היישומים של IIS עבור יישום האינטרנט הניהולי של SharePoint שונה בהצלחה.
The application pool account has insufficient permission to add user accounts to Active Directory.
לחשבון מאגר היישומים אין הרשאות מספיקות להוספת חשבונות משתמשים אל Active Directory.
An error has occured while Setup was creating a new application pool object using the SharePoint object model.
אירעה שגיאה בעת שתוכנית ההתקנה יצרה אובייקט מאגר יישומים חדש באמצעות מודל האובייקטים של SharePoint.
[Requests] If true, an event log entry is generated when the application pool recycles after exceeding its request limit.
[Requests] אם מאפיין זה מוגדר כ - true, נוצר ערך יומן רישום כאשר מאגר היישומים מבצע מיחזור לאחר שבוצעה חריגה ממגבלת הבקשה שלו.
[IsapiUnhealthy] If true, an event log entry is generated when an application pool recycles because an ISAPI extension has reported itself as unhealthy.
[IsapiUnhealthy] אם מאפיין זה מוגדר כ - true, נוצר ערך יומן רישום כאשר מאגר יישומים מבצע מיחזור מאחר שהרחבת ISAPI דווחה על עצמה כבלתי תקינה.
Could not successfully resolve the application pool.
לא היתה אפשרות לזהות בהצלחה את מאגר היישומים.
Enter the first year depreciation rate for the low value pool.
הזן את שיעור הפחת של השנה הראשונה עבור מאגר הרכוש בעל הערך הנמוך.
Include application pool settings used by this Web project
כלול הגדרות מאגר ישומים בשימוש על ידי פרוייקט זה אינטרנט
Setting the 'PeriodicRestartTime' property of the Workflow application pool to '0'.
מגדיר את המאפיין 'PeriodicRestartTime' של מאגר היישומים של 'זרימת העבודה' כ - '0'.
[privateMemory] Maximum amount of private memory (in KB) a worker process can consume before causing the application pool to recycle. A value of 0 means there is no limit.
[privateMemory] כמות מרבית של זיכרון פרטי (ב - KB) שתהליך עבוד יכול לצרוך לפני שיגרום למיחזור מאגר היישומים. ערך של 0 מציין שאין מגבלה.
Per application pool disk space limit (in MB):
מגבלת שטח דיסק לכל מאגר יישומים (ב - MB):
[rapidFailProtectionInterval] The time interval (in minutes) during which the specified number of worker process crashes (Maximum Failures) must occur before the application pool is shut down by Rapid Fail Protection.
[rapidFailProtectionInterval] פרק הזמן (בדקות) שבמהלכו אירע מספר הקריסות של תהליכי עובד שצוין (מספר כשלים מרבי) חייב להתרחש לפני כיבוי של מאגר היישום על-ידי הפרמטר 'הגנה מהירה מפני כשל'.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 6506. מדויק: 6506. זמן שחלף: 217 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo