הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "port" לעברית

ראה גם: port authority
חפש את port ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

Advantages of being a free port.
אלה היתרונות של נמל עם סחר חופשי.
Fixed port switch delivering 1/10 GbE aggregation delivering lowest TCO.
מתג יציאה קבועה המספק צבירה של 1/10 GbE המספקת את עלות הבעלות הכוללת הנמוכה ביותר.
The listen base address specified must include a non-zero port number when using ListenUriMode.Explicit.
הכתובת של בסיס ההאזנה שצוינה חייבת לכלול מספר יציאה שאינו אפס בעת השימוש ב - ListenUriMode.Explicit.
But that last shot damaged our port nacelle.
אבל היריה האחרונה גרמה נזק לבית מנוע שמאל שלנו.
The system instance being used for discovery points to a particular port. SharePoint Designer does not support discovering WCF services based on ports.
מופע המערכת המשמש לגילוי מצביע על יציאה מסוימת. SharePoint Designer אינו תומך בגילוי שירותי WCF בהתבסס על יציאות.
2 x 10/100/1000Mb Ethernet ports + 1 serial port
שתי יציאות מסוג Ethernet של 10/100/1000 מגה-סיביות + יציאה טורית אחת
High performance fixed port switch delivering 10/40 GbE aggregation for demanding data center and cloud networks.
מתג יציאה קבועה באיכות גבוהה, המספק צבירה של 10/40 GbE למרכזי נתונים ורשתות ענן תובעניים.
Delivering 1/10 GbE aggregation with modular port configurations for enterprise and long-haul deployments.
מספק צבירה של 1/10 GbE עם תצורות יציאה מודולריות לפריסות ארגוניות ופריסות לטווח ארוך.
[disableSocketPooling] Specifies whether socket pooling is used for sites distinguished by IP address rather than port number or host name.
[disableSocketPooling] קביעה אם מאגר Socket משמש לאתרים המובחנים באמצעות כתובת IP במקום באמצעות מספר יציאה או שם מחשב מארח.
Features of this HBA includes throughput of 1600 MBps (full-duplex), 200,000 initiator and target IOPS per port and StarPower technology based dynamic and adaptive power management.
בין התכונות שמציע HBA זה: קצב העברת נתונים של 1600 מגה-בתים לשנייה (דופלקס מלא), 200,000 פעולות קלט/פלט בשנייה של יוזם ושל יעד לכל יציאה וניהול חשמל דינמי המתאים עצמו לתנאי השימוש המבוסס על טכנולוגיית StarPower.
Per port status LEDs: Link, Activity
מחווני LED של מצב יציאה: קישור, פעילות
The IIS Web Site you have selected is in use by SharePoint. You must select another port or hostname.
אתר האינטרנט של IIS שבחרת נמצא בשימוש של SharePoint. עליך לבחור יציאה או שם מארח אחר.
The dedicated input/output (I/O) bandwidth of PCIe ensures priority performance on each port, without bus sharing, for Gigabit Ethernet connectivity in Category-5 networks.
רוחב הפס של קלט/פלט ייעודי של PCIe מבטיח קביעת סדר עדיפויות של הביצועים בכל יציאה, ללא שיתוף אפיק, לקישוריות רשת Ethernet ברוחב פס של 1 ג'יגה-סיביות ברשתות מקטגוריה 5.
Power through connector: 13.2W (1.65 W per port)
הספק באמצעות מחבר: 13.2 W (1.65 ואט לכל יציאה)
Dual independent local port video paths (one dedicated to ACI for tiering)
נתיבי וידאו כפולים עצמאיים עם יציאה מקומית (אחד ייעודי עבור ACI לצורך אחסון בשכבות)
Allowed MAC addresses - configurable per port
כתובות MAC מורשות - ניתן לקבוע תצורה לפי יציאה
Cannot find a unique port number that is available for both IPv4 and IPv6.
אין אפשרות למצוא מספר יציאה ייחודי שזמין עבור IPv4 וגם עבור IPv6.
This port is already being used by another site.
יציאה זו כבר נמצאת בשימוש על-ידי אתר אחר.
Protect your investment against theft and unauthorized access with integrated Kensington security port and password protection functionality.
הגן על ההשקעה שלך נגד גניבות וגישה בלתי מורשית באמצעות יציאת אבטחה משולבת של Kensington ופונקציונליות של הגנת סיסמה.
McData 16 and 32 port 4Gb switches
מתגי McData של 4 ג'יגה-סיביות עם 16 ו -32 יציאות
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2655. מדויק: 2655. זמן שחלף: 187 ms.

to port 112

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo