הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "preserve" לעברית

חפש את preserve ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
לשמר
להנציח
לשמור על שמור על
שמורת
לשימור
להגן על
לשמירה על
בשימור
משמרים
שמר
נשמר
תשמר
משמר
שומר
Deleted by another author; shape kept to preserve your changes
נמחקה על-ידי מחבר אחר; הצורה נשמרת כדי לשמר את השינויים שלך
And we created a project we call the CyArk 500 Challenge - and that is to digitally preserve 500 World Heritage Sites in five years.
ויצרנו פרוייקט שקראנו לו אתגר CyArk 500 - וזה לשמר דיגיטלית 500 אתרי מורשת עולמיים בחמש שנים.
We've helped so many preserve their dead.
עזרנו לכל כך הרבה להנציח את מותם.
Use this option to preserve the visual appearance of type in all Flash players.
השתמשו באפשרות זו כדי לשמור על המראה החזותי של כתב בכל נגני Flash.
Hold down Shift as you click or drag to preserve the density of the symbol instances while resizing.
הקישו Shift תוך כדי לחיצה או גרירה כדי לשמור על הצפיפות של מופעי הסמלים במהלך שינוי הגודל.
Press Shift as you drag to preserve the frame's original proportions.
הקש Shift תוך כדי גרירה כדי לשמור על יחסי הגודל המקוריים של המסגרת.
These formats are called native formats because they can preserve all Illustrator data, including multiple artboards.
תבניות אלה נקראות תבניות טבעיות של היישום משום שהן יכולות לשמור על כל נתוני Illustrator, כולל משטחי יצירה מרובים.
He said he wanted to preserve Beckworth.
הוא אמר שהוא רוצה לשמר את'את אחוזת בקוורת.
You have to preserve her airway.
אתה חייב לשמר את כניסת האוויר שלה.
Anything to preserve our moment together.
הכול כדי לשמר את הרגע שלנו יחד.
Still trying to preserve my kibun?
את עדיין מנסה לשמר את ה "קיבון" שלי?
Beauty attracts to preserve the species.
משיכה אחרי היופי נועדה כדי לשמר את הזנים שבטבע.
But instead he wished to preserve me.
אבל במקום זאת, הוא רצה לשמר אותי.
Everything they did was to preserve that life.
כל מה שהן עשו היה כדי לשמר את החיים האלה.
Note: Digitally signed data must be submitted as a string to preserve white spaces.
הערה: יש לשלוח נתונים חתומים דיגיטלית כמחרוזת כדי לשמר רווחים לבנים.
How long do you want to preserve the content?
למשך כמה זמן ברצונך לשמר את התוכן?
You can also choose to delete or preserve unfilled objects when applying the Outline command.
ניתן גם לבחור למחוק או לשמור על עצמים ללא מילוי בשעת החלת הפקודה 'קו מתאר'.
Lets you preserve spot colors in the object.
מאפשר לשמור על צבעי ספוט של העצם.
Select this option to preserve layer clipping masks.
בחרו אפשרות זו כדי לשמור על נתיבי מסיכה.
To enable Photoshop to preserve frames that include transparency, select the Automatic disposal option when you are using the Redundant Pixel Removal optimization option.
כדי לאפשר ל - Photoshop לשמור על מסגרות שכוללות שקיפות, בחרו באפשרות 'השמטה אוטומטית' בשעת שימוש באפשרות המיטוב 'הסרת פיקסלים עודפים'.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1365. מדויק: 1365. זמן שחלף: 105 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo