הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "press release" לעברית

חפש את press release ב: מילים נרדפות
הודעה לעיתונות
הודעה לעיתונים
לעיתונות
לתקשורת
לעתונות
שהתפרסמה
Develop a press release if appropriate for particular show
כתיבת הודעה לעיתונות עבור תערוכה מסוימת, אם יש בכך צורך
Patty, listen, before you issue the press release...
פטי, תקשיבי, לפני שאת משחררת הודעה לעיתונות...
Defense needs a press release approved on the new fighters.
משרד הביטחון זקוק לאישור על הודעה לעיתונות בקשר למטוסי הקרב החדשים.
Obama had to issue a press release.
אובמה היה חייב להוציא הודעה לעיתונות.
Statements in this press release that relate to future results and events are forward-looking statements based on Dell's current expectations.
הצהרות מהודעה לעיתונות זו הקשורות לתוצאות ואירועים עתידיים הן הצהרות המתייחסות לאירועים שעתידים לקרות בהתאם לציפיות הנוכחיות של Dell.
I agree the first press release should focus on the woman's youth.
אני מסכים שההודעה הראשונה לעיתונות צריכה להתמקד בנעוריה.
I just issued a press release announcing my promotion.
אני רק הוציא הודעה לעיתונות מכריזה הקידום שלי.
You sent out a press release about Peter?
אתה שלחת הודעה לעיתונות על פיטר?
Galan just sent out a press release.
גלאן פשוט שלח לי הודעה לעיתונות.
Knowing how to write a press release is useful anywhere.
לדעת לכתוב הודעה לעיתונות זה מאוד שימושי.
Was a press release really necessary?
האם הודעה לעיתונות באמת הייתה הכרחית?
The press release said that you were taking a leave to consider your career options.
בהודעה לעיתונות נאמר שאת יוצאת לחופשה לשקול את האפשרויות המקצועיות שלך.
Mike, this is just a press release.
מייק, זו רק הודעה לעיתונות.
Tell me we're doing more than a press release.
תאמרי לי שאנו עושים יותר מהצהרה לעיתונות.
When the press release for the park dedication went out.
כאשר ההודעה לעיתונות על חניכת הפארק, יצאה.
You don't need to issue a press release.
אתה לא צריך להוציא הצהרה לעיתונות.
Have you written the press release without talking to me first?
כתבת הודעה לעיתונות מבלי לדבר איתי קודם?
Okay, draft a press release once the family's informed.
אוקיי, טיוטה הודעה לעיתונות פעם אחת של המשפחה הודיע.
His important news was that William Hull put out a press release earlier today.
החדשות החשובות שלו היו שוויליאם האל פרסם הבוקר הצהרה לעיתונות.
Allowing a press release was her only prerequisite.
לאפשר הודעה לעיתונות היה התנאי המוקדם היחיד.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 303. מדויק: 303. זמן שחלף: 77 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo