הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "prime number" לעברית

חפש את prime number ב: מילים נרדפות
מספר ראשוני
המספר הראשוני
Another thing about primes, there is no final biggest prime number.
דבר נוסף לגבי המספרים הוא שאין מספר ראשוני גדול סופי.
Normally you'd need a supercomputer to find a prime number that large.
בדרך כלל צריך להשתמש במחשב-על כי למצוא מספר ראשוני כזה גדול.
But, sir, you can publish the notebooks and my prime number theorem.
אבל, אדוני, אתה יכול לפרסם את המחברות ומשפט המספר הראשוני שלי.
I looked down on Twitter. There was a tweet: "Adam, have you seen the new largest prime number?"
הסתכלתי בטוויטר היה שם ציוץ: "אדם, האם ראית את המספר הראשוני הכי גדול החדש?"
I'm assuming it's a prime number, but we can't assume...
אני מניח שהוא מספר ראשוני, אך לא ניתן להניח...
But as soon as we go hunting for massive primes, we realize it's not enough just to put in any prime number in the power.
אבל ברגע שמתחילים לחפש ראשוניים ענקיים, מגלים שזה לא מספיק. רק לשים מספר ראשוני כלשהו בחזקה.
It's because of Curtis Cooper that we know, currently the largest prime number we know, is 2 ^ 57,885,161.
זה בגלל קרטיס קופר, המספר הראשוני הכי גדול שאנו מכירים, והוא 57,885,161 ^ 2.
This is the largest prime number we knew in 1996, a very emotional year for me.
זהו המספר הראשוני הכי גדול שידענו ב -1996, מאוד אמוציונלי בשבילי.
She wakes me up at 4:00 in the morning to tell me she discovered a new prime number.
היא מעירה אותי בארבע בבוקר כדי לומר לי שגילתה מספר ראשוני חדש.
If you compare the prime number approximation with the actual number of primes,
אם אתה משווה את קירוב המספר הראשוני עם המספר האמיתי של מספרים ראשוניים,
A large, unknown prime number hidden inside a giant number that can't be broken down.
מספר ראשוני גדול ולא ידוע מוסתר בתוך מספר ענקי שאינו ניתן לפירוק.
He needs a prime number.
מס' הוא צריך מספר ראשוני.
Don't need a prime number.
לא צריך מספר ראשוני.
What is a prime number?
It's a prime number.
Each a prime number, if you count the edges arranged in order of exponential accumulation.
כל אחד מהם הוא מספר ראשוני, אם תספור את הקצוות.
I referred to nine as a prime number.
התייחסתי ל -9 כאל מספר ראשוני.
We know that - 1 is a prime number.
אנו יודעים ש - 1 - הוא ראשוני.
That's what is so exciting for me about this prime number.
זה מה שכה מרגש אותי בקשר למספר ראשוני זה.
And I'm what they call a prime number.
כן, ואני מה שנקרא "מספר ראשוני".
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 41. מדויק: 41. זמן שחלף: 60 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo