הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "probability" לעברית

ראה גם: in all probability
חפש את probability ב: הגדרה מילים נרדפות
הסתברות
סבירות
סיכוי
הסתברויות
ההסתברות הסבירות
בהסתברות
הסיכוי
הסיכויים
בסבירות

הצעות

POISSON returns the Poisson probability mass function that the number of events occurring will be exactly x
POISSON מחזיר את פונקציית המסה של הסתברות פואסון שמספר האירועים המתרחשים יהיה x בדיוק
These probability grids - they go way beyond simple high-low counting.
רשתות אלו הסתברות - הם הולכים הרבה מעבר לספירה גבוהה נמוכה פשוט.
This suggests that a probability of life appearing is reasonably high.
משמע, סבירות הופעת החיים היתה גבוהה למדי.
We ran it against a sample from Tom Murnane, probability of parentage...
הרצנו אותה מול, הדגימה של טום מנייה, סבירות של הורות
The probability of a fatal hit from that range is 97%.
סיכוי לפגיעה קטלנית מהטווח הזה הוא 97%.
POISSON returns the cumulative Poisson probability that the number of random events occurring will be between zero and x inclusive
POISSON מחזיר את הסתברות פואסון המצטברת שמספר האירועים האקראיים המתרחשים יהיה בין אפס ל - x, כולל
Validate probability and impact of risk factors
אימות של הסתברות והשפעה של גורמי סיכון
And the way they do this is through a combination of probability and data.
והדרך שהם עושים זאת היא באמצעות שילוב של הסתברות ונתונים
And we built a probability map about where they might have been.
ובנינו מפת הסתברות של היכן הם כנראה היו.
I mean, probability and statistics, it's the mathematics of games and gambling.
אני מתכוון, הסתברות וסטטיסטיקה, הן המתמטיקה של משחקים והימורים.
That's a rather trivial connection between probability and genetics.
זהו קשר די טריוויאלי בין הסתברות וגנטיקה.
There's an inherent problem with low probability events.
יש בעייתיות מובנית באירועים בעלי הסתברות נמוכה.
And the algorithm extrapolates a reversal probability estimating an image of the original writing
יוצר אומדן הסתברות בהיפוך, מעריך את דמותו של הכתב המקורי
You are inexorably seeking a sedulant probability.
את מחפשת ללא הפסקה הסתברות אטומה.
Three, in descending order of probability:
שלוש, בסדר יורד של הסתברות:
Low probability of success, makes me desperate.
הסתברות נמוכה להצלחה גורמת לי להיות נואש.
There's also a high probability of casualties on the ground.
ישנה גם הסתברות גבוהה לנפגעים על הקרקע.
We'll start with some probability, shall we?
נתחיל עם כמה הסתברות, מה דעתכם?
Say there's a probability that some guy's going to die.
נגיד שיש הסתברות שכמה בחורים הולכים למות.
He says it's a probability map of the universe.
הוא אומר שזו מפת הסתברות של היקום.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 549. מדויק: 549. זמן שחלף: 179 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo