הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "probable" לעברית

ראה גם: probable cause
חפש את probable ב: הגדרה מילים נרדפות
סביר
אפשר
קרוב לוודאי
סבירות
הסביר

הצעות

259
It is not probable they used the Stargate.
זה לא סביר שהם השתמשו בסטארגייט.
But it's probable, right? Jordan's alive.
אבל זה סביר, נכון ג'ורדן חי -
Beyond that, a criminal prosecution on fraud and perjury charges is probable.
מעבר לזה, תביעה פלילית על הונאה ועדות שקר קרוב לוודאי.
And since Reynard's body's catatonic, it's probable he also ingested the blood.
ובגלל שהגוף של ריינרד, במצב קטטוני קרוב לוודאי שהוא גם עיכל את הדם.
It's possible, but not very probable.
זה אפשרי, אבל לא סביר!?
Just because something's possible doesn't mean it's probable.
רק כיוון שמשהו אפשרי זה לא אומר שהוא סביר.
The creature he described didn't seem especially probable to me either.
הייצור שהוא תיאר לא נשמע סביר במיוחד גם לי.
It's possible, but not very probable.
זה אפשרי, אבל לא סביר - אני יודעת!.
Morrison's positive... probable severe liver laceration.
חתך של מוריסון החיובי סביר חמור בכבד.
It's more probable that his remaining symptoms are just a nightmare.
יותר סביר שהסימפטומים הנותרים שלו הם רק סיוטים.
It's therefore probable that Africa was formerly inhabited by extinct apes closely allied to the gorilla and chimpanzee,
ולכן סביר שאפריקה אוכלסה בעבר ע"י קופי אדם שנכחדו, שהיו קרובים לגורילה ולשימפנזה.
It's just as probable that he hasn't realized how hopeless the situation is.
זהו בדיוק כפי סביר כי הוא לא הבין כמה חסר תקווה המצב.
If the Espheni get wind of it, mission failure is probable, death all but certain.
אם האספני ישמעו על כך, כישלון המשימה סביר מוות בטוח.
The two events were in close enough succession that I could determine a probable future.
שני האירועים היו ברצף מצומצם דיו שאוכל לקבוע עתיד סביר.
One 6-centimeter in zone three, probable arterial source there.
אחד 6 סנטימטר באזור שלושה, מקור עורקים סביר שם.
Mrs Dixon, it is very probable that Andy is the sole witness to a murder.
גברת דיקסון, זה מאוד סביר ש אנדי הוא העד היחיד לרצח.
You know, coming to the sea, It was a choice between certain death and probable death.
אתה יודע, להגיע לים זו הייתה בחירה בין מוות בטוח ומוות סביר.
Any data on a probable source?
איזה מידע על מיקום המקור או סיבת השחרור?
Attack or hijack, claiming probable engine fault.
התקפה או חטיפה..., ייתכן וזאת תקלה במנוע.
Adam Pulido, 38, probable overdose.
אדם פולידו, 38, מבולבל ממנת-יתר אפשרית.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 334. מדויק: 334. זמן שחלף: 94 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo