הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "process" לעברית

חפש את process ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

Specifies protocol to be used to communicate with FastCGI process.
ציון הפרוטוקול שישמש לתקשורת עם תהליך FastCGI.
Specifies how FastCGI module should behave when FastCGI process sends text on standard error stream.
קביעה כיצד מודול FastCGI צריך לפעול כאשר תהליך FastCGI שולח טקסט בזרם שגיאות רגיל.
XML data for the MasterCategoryList is invalid. Terminating the process.
נתוני XML עבור MasterCategoryList אינם חוקיים. מבטל עיבוד.
MSDTC Proxy cannot support specification of different node names in the same process.
ל - MSDTC Proxy אין אפשרות לתמוך במפרט של שמות צמתים שונים באותו תהליך.
This process runs in the background. You can continue to use Microsoft Dynamics CRM while it publishes the rule.
תהליך זה פועל ברקע. באפשרותך להמשיך להשתמש ב - Microsoft Dynamics CRM בעת שהוא מפרסם את הכלל.
InfoPath does not support macros. During the conversion process, macros were discarded.
InfoPath אינו תומך בפקודות מאקרו. פקודות המאקרו נמחקו בעת תהליך ההמרה.
Microsoft does not use the information collected during the validation process to identify or contact you.
Microsoft אינה משתמשת במידע הנאסף במסגרת תהליך האימות כדי לזהות אותך או לפנות אליך.
The Microsoft Exchange RPC service can't be started because the EMSMDB interface is already registered by another process.
אין אפשרות להפעיל את השירות Microsoft Exchange RPC מאחר שממשק EMSMDB כבר נרשם על-ידי תהליך אחר.
MSExchange Replication Server are performance counters for the MSExchangeRepl process.
שרת השכפול של MSExchange מהווה מוני ביצועים של תהליך MSExchangeRepl.
The MessageQueue for the worker process is not set for the operation ValidateUriRoute.
ה - MessageQueue עבור תהליך העובד אינו מוגדר עבור הפעולה ValidateUriRoute.
Cannot open ChannelFactory as the inner channel factory was not set during the initialization process.
אין אפשרות לפתוח את ChannelFactory כיוון שמפעל הערוצים הפנימי לא הוגדר במהלך תהליך האתחול.
Data transferred between the MSFTESQL service and a filter daemon process is corrupted. This is an internal error.
הנתונים המועברים בין שירות MSFTESQL לבין תהליך בשרת Daemon של מסנן. זוהי שגיאה פנימית.
The filter daemon process MSFTEFD used too much memory and will be terminated.
תהליך MSFTEFD של שרת Daemon של המסנן השתמש בזיכרון רב מדי והוא יסתיים.
Microsoft Office is now attempting to verify your subscription. This process may take a while to complete.
Microsoft Office מנסה לאמת את המנוי שלך כעת. השלמת תהליך זה עשויה להימשך זמן מה.
Dell is not responsible for any data lost during the upgrade process.
Dell אינה נושאת באחריות לנתונים שיאבדו במהלך תהליך השדרוג.
Unhandled exception when reading worker process performance counters.
חריגה שאינה מטופלת בעת קריאת מוני ביצועים של תהליך של רכיב עובד.
Dell supports you through each phase of the customer care process.
Dell תומכת בך בכל שלב של תהליך שירות הלקוחות.
All the company sales and technical will go through a training process on Dell products, services and processes.
כל אנשי המכירות והטכנאים של החברה יעברו תהליך הדרכה לגבי המוצרים, השירותים והתהליכים של Dell.
Dell simplifies the process of consolidating your server infrastructure based on industry best practices.
Dell מפשטת את תהליך האיחוד של תשתית השרתים שלך, בהתבסס על שיטות עבודה מומלצות בתעשייה.
This simplifies the process of writing correct XPath expressions for beginners and advanced users.
הדבר מפשט את תהליך הכתיבה של ביטויי XPath נכונים למשתמשים מתחילים ומתקדמים.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 10138. מדויק: 10138. זמן שחלף: 111 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo