הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "proclaim" לעברית

חפש את proclaim ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
להכריז
להצהיר
מכריזים על
הכרז על
תכריז על
יוכרז
נכריז על
מכריז
להכיר בילד
מצהירה
להכתיר
Thus we can proclaim to Rome and the whole world:
כך שאנחנו יכולים להכריז ברומא:ובכל העולם
While disease fighters continue their explorations into the medical causes, their findings may proclaim a sociological change within society is necessary.
בעוד לוחמי מחלה ימשיכו את חקירותיהם על הגורמים הרפואיים, הממצאים שלהם עשויים להכריז ששינוי סוציולוגי בחברה הוא הכרחי.
Get him to proclaim what we all know he believes in his coal-colored heart.
תגרום לו להצהיר את שכולנו יודעים שהוא מאמין בלבו השחור משחור...
The Archbishop has seen enough of my brother's beauty to proclaim it to the world, no doubt.
הארכיבישוף ראה מספיק מיופיו של אחי, כדי להצהיר לעולם בכך אין ספק.
Today we proclaim the great American Republic of Colombia.
היום אנו מכריזים על רפובליקת קולומביה הגדולה של אמריקה.
Often, the most barbaric atrocities occur when both combatants proclaim themselves "freedom fighters."
לעתים קרובות, הפשעים, הברבריים ביותר קורים כששני הצדדים הנלחמים, מכריזים על עצמם כלוחמי חופש
When the breeding season starts the males begin to proclaim their ownership of territories.
כשעונת הרבייה מתחילה הזכרים מתחילים להכריז בעלות על נחלות.
We will ride with them to Jerusalem to proclaim that the City of David is saved.
נרכב איתם לירושלים להכריז כי עיר דוד נשמר.
By the authority vested in me by the great state of Texas, it is my pleasure to proclaim
ע"י הסמכות שניתנה לי, ע"י המדינה טקסס זה התענוג שלי להכריז
And so, in my power as acting regent of the Daxamite Empire, it is my duty and my honor to proclaim you...
וכך, בתוקף סמכותי כעוצרת של אימפריית דאקסם, זו חובתי וגאוותי להכריז עליכם...
But it was produced and published by Jews, who, having survived the death camps, wanted to proclaim,
אבל הוא נוצר ויצא לאור על-ידי יהודים, שלאחר ששרדו את מחנות המוות, רצו להכריז,
Now he asks me to back off Charles, to proclaim to the world that what happened to Max is acceptable, to apologize to those animals for having ever said otherwise, and smile while they lord it over me.
עכשיו הוא שואל אותי לסגת צ'ארלס, להכריז לעולם כי מה שקרה למקס מקובל, להתנצל בפני החיות האלה על שאי פעם אמר אחרת, ולחייך תוך הם אדוניו מעליי.
He sent me to proclaim the release of the prisoners, to restore sight to the blind, to free the oppressed, to announce the time in which the laws will be favorable.
הוא שלח לי להכריז שחרור האסירים, להחזיר ראייה לעיוור, לשחרר את המדוכאים, להודיע על הזמן שבו החוקים יהיו חיוביים.
But I do proclaim my innocence.
אבל אני להכריז חפותי.
I now proclaim this session of Parliament open.
אני עכשיו מכריז, על ישיבת הפרלמנט, פתוחה.
I hereby proclaim this city New Quahog.
אני מכריז את העיר הזאת כ "קוהוג החדשה
I proclaim today "Underdog Day" in Capitol City.
אני מכריז על היום כ "יום אנדרדוג" בעיר הבירה.
And when hear proclaim, speaks me Very many about man.
וכשאני שומע קול, הוא אומר לי כל כך הרבה על האדם.
I proclaim thee, Scarlet Overkill, the Queen of England.
אני מכריז עלייך, סקרלט אוברקיל, מלכת אנגליה.
I now proclaim you, Jane, a Lost Boy!
אני מרכיז עליך, ג'יין ילד אבוד!
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 143. מדויק: 143. זמן שחלף: 97 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo