הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "profit margins" לעברית

שולי הרווח
שולי רווח
רווח נקי
הרווחים
ושולי רווח
This company uses cheap labor to increase its profit margins.
החברה הזאת משתמשת בכוח עבודה זול כדי להגדיל את שולי הרווח שלה.
They abducted a child to increase their profit margins.
הם חטפו את ילד כדי להגדיל את שולי הרווח שלהם.
Now, higher profit margins do not increase societal wealth.
עכשיו, שולי רווח גבוהים יותר לא מגדילים את העושר החברתי.
Assuming market stability, if we harvest later this century, profit margins should eclipse your nearest competitor.
בהנחת יציבות שוק, אם אנחנו קוצרים מאוחר יותר במאה הזו, שולי רווח צריכים להאפיל המתחרה הקרובה ביותר שלך.
You'd think with profit margins in the toilet, They'd show a little restraint.
היית מצפה שעם רווח נקי בשירותים הן ישמרו על קצת איפוק.
You'd think with profit margins in the toilet, They'd show a little restraint.
יודעות כיצד להיות זהירות היית מצפה שעם רווח נקי בשירותים.
Overall expenses are increasing is that impacting profit margins.
העלייה בהוצאות הכוללות משפיעה על שולי הרווח.
Because they sell ad space to the ranchers who don't want to share the grazing land that they have, because it'll lower profit margins.
כי הם למכור שטחי פרסום על החוואים מי לא רוצה לחלוק את הארץ מרעה שיש להם, כי זה יוריד את שולי רווח.
I mean, with the way HMOs are cutting into profit margins, it just doesn't make sense for me to go into medicine anyway.
אני מתכוונת, עם הדרך בה קופות חולים מפחיתות שולי רווח, אין סיבה שאני אכנס לרפואה בכל מקרה.
Profit margins to decrease.
שולי הרווח יצטמצמו.
Profit margins are unbelievable.
שולי הרווח הם בלתי-יאמנו.
A complete list of people cash-flowing the deal, a summary of expenses, names of consultants, profit margins, the whole shooting match.
רשימה מלאה של אנשי במזומן זורם העסקה, סיכום של הוצאות, שמות של יועצים, שולי רווח, ולמשוך בחוטים.
I expect profit margins to soar accordingly.
אני מצפה לצד המרווחים שתתנהג בהתאם.
Guys like this don't get profit margins wrong.
אנשים כאלו לא טועים באחוזי רווח.
The profit margins could be huge.
הרווח השולי יכול להיות גבוה מאוד.
Anyway, in these uncertain economic times and tight profit margins,
בכל אופן, בודאות כלכלית אלה פעמים ושולי רווח הדוק,
Our profit margins are much higher on wine than fruit.
רווחי המיזוג שלנו גבוהים יותר ממכירת יין מאשר ממכירת פירות.
I see you took my advice about boosting profit margins.
אני רואה ששמעת בעצתי, להגדיל את הרווח הגולמי.
Well, tell your boss Eureka's value can't be measured in profit margins alone.
ובכן, תגיד לבוס שלך שהערך של יוריקה לא נמדד בשולי רווח בלבד.
Because the profit margins on this orphan drug are so incredibly high, the...
משום שאחוזי הרווח הנקי בתרופה היתומה הזו כל כך גבוהים,
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 39. מדויק: 39. זמן שחלף: 54 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo