הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "program" לעברית

חפש את program ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

Please login with an Administrator user account to run this installation program.
נא היכנס באמצעות חשבון משתמש מסוג Administrator כדי להפעיל תוכנית התקנה זו.
You can specify which program Windows automatically uses for each Internet service.
באפשרותך לציין באיזו תוכנית Windows משתמש באופן אוטומטי עבור כל שירות אינטרנט.
This program is not known to Skype and may be a potential security risk.
תוכנה זו לא מוכרת ל-Skype ויכולה להוות סיכון אבטחה פוטנציאלי.
Who you calling program, program?
היי, למי אתה קורא תוכנה, תוכנה?
CD-ROM (with autorun program) Includes installation of Internet Explorer 8.
תקליטור (עם תוכנית הפעלה אוטומטית) כולל התקנה של Internet Explorer 8.
The Windows Internet Explorer Customization Wizard is already running. You cannot run a second instance of this program.
אשף ההתאמה האישית של Windows Internet Explorer פועל כבר. אין באפשרותך להפעיל מופע שני של תוכנית זו.
To help protect your security, Microsoft Office has blocked the ability to run an external program automatically.
כדי לסייע בהגנה על בטחונך, Microsoft Office חסם את היכולת להפעיל תוכנית חיצונית באופן אוטומטי.
This program requires Windows XP (or later) operating systems.
תוכנית זו דורשת מערכות הפעלה של Windows XP (ואילך).
Word could not load this add-in program.
טעינת תוכנית תוספת זו על-ידי Word לא הצליחה.
One or more Administrator program options couldn't be saved in the Windows Registry.
לא היתה אפשרות לשמור אפשרת תוכנית מנהל אחת או יותר ברישום של Windows.
Show the Event Monitor window to watch the automation events that fire in an instance of the Visio program.
הצג את חלון 'צג אירועים' כדי לצפות באירועי אוטומציה שמופעלים במופע של תוכנית Visio.
This installation requires a compatible Microsoft Office program installed on your computer.
התקנה זו דורשת התקנה של תוכנית תואמת של Microsoft Office במחשב שלך.
One or more components are not installed on your computer (mimedir.dll). Run the Setup program again.
רכיב אחד או יותר אינם מותקנים במחשב שלך (mimedir.dll). הפעל שוב את תוכנית ההתקנה.
The requesting program is an incompatible version. Contact your system administrator about upgrading your version of Microsoft Exchange.
התוכנית שהגישה את הבקשה היא תוכנית מגירסה שאינה תואמת. פנה אל מנהל המערכת לגבי שדרוג הגירסה של Microsoft Exchange שברשותך.
Microsoft Access 2010 must be installed before running this installation program.
יש להתקין את Microsoft Access 2010 לפני הפעלת תוכנית התקנה זו.
A program needed by the Office subscription service is not running. Contact your system administrator for assistance with Osaui.exe.
תוכנית הדרושה לשירות המנוי של Office אינה פועלת. פנה למנהל המערכת לקבלת סיוע עם Osaui.exe.
Note: This service is not to be confused with the Windows instant message program.
הערה: אין לטעות בין שירות זה לבין תוכנית המסרים המיידים של Windows.
So how does Dell deliver a better partner program?
אם כן, כיצד מספקת Dell תוכנית שותפים טובה יותר?
Lifecycle Services: Dell offers a recycling program and environmental assessment services.
שירותי מחזור חיים: Dell מציעה תוכנית מחזור ושירותי הערכה סביבתית.
For more details on Dell's Global Recycling program, please visit.
לקבלת פרטים נוספים אודות תוכנית המחזור הגלובלית של Dell, בקר בכתובת.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 9859. מדויק: 9859. זמן שחלף: 109 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo