הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "programming language" לעברית

חפש את programming language ב: מילים נרדפות
שפת תכנות
שפות תכנות
שפות תיכנות
שפת התיכנות
שפת תיכנות
Java is a programming language that allows the development of lightweight applications (applets) that can be embedded in web pages.
Java היא שפת תכנות המאפשרת פיתוח של יישומים קטנים (יישומונים), שניתן להטביע בעמודי אינטרנט.
Once Justin Guthrie spotted the coded programming language, things turned serious.
ברגע שהבחין ג'סטין גאתרי שפת תכנות המקודדת, דברים נעשו רציניים.
You created this programming language, right?
יצרת שפת תכנות זה, נכון?
It's a programming language called "Malbolge."
"'זו שפת תכנות בשם "מאלבולג
It's not a programming language, it's just a text that accesses other texts.
זו לא שפת תכנות, זה בסך הכול טקסט שנכנס לטקסטים אחרים.
What he actually wrote was "C" plus plus, which is a programming language that uses hexadecimal code, or base 16, now, that means that the unsub is most likely a programmer or at least someone who works with computers.
+ + אבל האמת שהיא כתבה סי, זו שפת תכנות שמשתמשת בקוד הקסדצימלי, או בבסיס 16, זה אומר שקרוב לוודאי שהחשוד הוא מתכנת או מישהו שעובד עם מחשבים.
Select a Programming Language...
בחר שפת תכנות...
You should adapt to our programming language.
אתם צריכים להתאים את עצמכם לשפת התכנות שלנו.
Specifies the default programming language to use in dynamic compilation files.
ציון שפת התיכנות המוגדרת כברירת מחדל לשימוש בקבצי הידור דינאמיים.
What's so interesting about a programming language like Hypertext...
מה מעניין כל כך בשפת תכנות כמו הייפרטקסט?
Programming language when designing forms that run in InfoPath:
שפת תיכנות בעת עיצוב טפסים הפועלים ב - InfoPath:
The specified programming language is not supported
אין תמיכה בשפת התיכנות שצוינה
Select programming language...
בחירת שפת תיכנות...
The electromagnetic pulse that Krank used to make that phone explode was written in a complex programming language called "Coma."
פעימה אלקטרומגנטית אשר קראנק המשמש להפוך את הטלפון הזה התפוצץ כתוב בשפת התכנות סבוכה הקרויה "תרדמת".
Select the programming language to use when writing code for this form. The programming language can only be changed before any code has been written.
בחר את שפת התיכנות שבה יש להשתמש בעת כתיבת קוד עבור טופס זה. ניתן לשנות את שפת התיכנות רק לפני שנכתב קוד כלשהו.
Some believe lacked the programming language to describe your perfect world.
שתוכל לתאר את עולמכם המושלם אבל אני מאמין
It's advanced as hell but it's written in an old programming language.
זה מוזר, זה מתקדם מאוד אבל זה נכתב בשפת
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 17. מדויק: 17. זמן שחלף: 47 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo