הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "project" לעברית

חפש את project ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

The source file for any project and created in the Flash authoring tool.
קובץ המקור של כל פרויקט שנוצר בכלי הפיתוח Flash.
A project for creating a SharePoint state machine workflow.
פרויקט ליצירת זרימת עבודה של מחשב מצבים של SharePoint.
True if this project is a Silverlight application.
נכון אם פרויקט זה הוא יישום Silverlight.
MSB4206: A non-null host object cannot be specified for a project which has an affinity set to out-of-process.
MSB4206: אין אפשרות לציין אובייקט מארח שאינו Null עבור פרויקט שהקירבה בו מוגדרת למחוץ לתהליך.
This project object has been unloaded from the MSBuild engine and is no longer valid.
אובייקט פרויקט זה נטען ממנוע MSBuild ואינו חוקי עוד.
Create a Microsoft Excel Workbook containing project information.
צור חוברת עבודה של Microsoft Excel המכילה מידע אודות הפרוייקט.
The Microsoft Visio Import/Export file contains project schedule data.
קובץ הייבוא/ייצוא של Microsoft Visio מכיל נתוני לוח זמנים של פרוייקט.
Create a new project from a template or a SharePoint list.
צור פרוייקט חדש מתבנית או מרשימה של SharePoint.
Control which users can view and edit your project from (! idspnProjectWebAccess).
החלט אילו משתמשים יוכלו להציג ולערוך את הפרוייקט מתוך (! idspnProjectWebAccess).
Manage global template for your local project files using Global.mpt.
נהל את התבנית הכללית עבור קבצי הפרוייקט המקומיים באמצעות Global.mpt.
The Upsizing Wizard can't be run with an Access project.
אשף שינוי המבנה לא יכול לפעול עם פרוייקט של Access.
This workbook has lost its VBA project, ActiveX controls and any other programmability-related features.
חוברת עבודה זו איבדה את פרוייקט VBA שלה, פקדי ActiveX ותכונות אחרות הקשורות ליכולות תכנות.
Digital certificate for signing a Visual Basic for Applications project. Allows you to avoid unnecessary security warnings.
אישור דיגיטלי לחתימה על פרוייקט של Visual Basic for Applications. מאפשר לך להימנע מאזהרות אבטחה לא נחוצות.
Before this project can be exported as a template, all manifest.xsf files must be closed.
לפני שניתן יהיה לייצא פרוייקט זה כתבנית, כל קבצי manifest.xsf חייבים להיסגר.
Couldn't add the SolutionItems project to the solution.
לא היתה אפשרות להוסיף את פרוייקט SolutionItems לפתרון.
Name of datasource to use for an Analysis Services project.
שם של מקור נתונים לשימוש עבור פרוייקט Analysis Services.
Select a project field and type the name of the SharePoint column you want to create.
בחר שדה פרוייקט והקלד את שם העמודה של SharePoint שברצונך ליצור.
Unlink the SharePoint site from the project.
בטל את הקישור של אתר SharePoint לפרוייקט.
An unexpected error occurred while securing your Visual Basic project.
אירעה שגיאה בלתי צפויה בעת אבטחת פרוייקט Visual Basic שלך.
The SharePoint Workspace for this project does not exist.
סביבת העבודה של SharePoint עבור פרוייקט זה אינה קיימת.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 11082. מדויק: 11082. זמן שחלף: 95 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo