הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "propre" לעברית

חפש את propre ב: מילים נרדפות
ראוי

תוצאות נוספות

InCopy uses these items to show proper copyfit information.
InCopy משתמש בפריטים אלה כדי להציג כהלכה את נתוני ההתאמה של העותקים.
A proper shootout with some proper men, like Colonel Custer and Geronimo.
קרב יריות אמיתי עם גברים אמיתיים כמו קולונל קסטר וג'רונימו.
Failed to create a session; confirm that the user has the proper privileges to log on to Microsoft Dynamics.
יצירת הפעלה נכשלה; ודא כי למשתמש יש הזכויות המתאימות כדי להיכנס ל - Microsoft Dynamics.
Proper Name or Guid information must be supplied to identify a MigrationBatch.
יש לספק שם מתאים של פרטי Guid לזיהוי אצוות העברה.
An attempt was made to use the Cluster RPC interface without proper permissions.
נעשה נסיון להשתמש בממשק Cluster RPC ללא ההרשאות המתאימות.
You do not have the proper version of Silverlight installed. Please choose one of the following options.
הגירסה המתאימה של Silverlight אינה מותקנת במחשב שלך. נא בחר באחת מהאפשרויות הבאות.
Dell will also provide a means for you to return the affected adapters for proper disposal.
בנוסף, Dell תספק לך אמצעים להחזרת המתאמים המושפעים לצורך השלכה נאותה.
Dell's wide rack enclosure employs extended air dams across the front to ensure proper airflow containment.
המארז הרחב לארון תקשורת של Dell משתמש בבולמי אוויר מורחבים בחזית כדי להבטיח בלימה מתאימה של זרימת האוויר.
APP and applications must be downloaded and mobile device connected to Dell M110 wireless network for proper function.
כדי להבטיח פעולה תקינה, חובה להוריד את היישומים ולחבר את ההתקן הנייד לרשת האלחוטית Dell M110.
Next, we need proper science, proper evidence.
הלאה. אנחנו זקוקים למדע טוב, הוכחות טובות.
A proper poor economy where so many are proper poor,
כלכלה ענייה בה כל כך הרבה הם באמת עניים,
I'll make a proper wife who can run a proper home.
אהיה אישה ראויה שיכולה לנהל בית כראוי
In any case, the protocol for a successful execution is proper lighting, proper distance.
בכל אופן, הפרוטוקול להוצאה מוצלחת להורג, היא תאורה ראויה, מרחק ראוי.
She's going to eat the proper chocolate on the proper day.
היא הולכת לאכול את השוקולד התקין ביום הנכון.
You see, a proper man needs a proper meal when he gets home from work.
אתה רואה, איש ראוי צריך ארוחה ראויה כשהוא חוזר הביתה מהעבודה.
Microsoft Office Excel Viewer requires the file '|0' to run. Run Setup again to assure proper installation.
הקובץ '|0' נדרש להפעלת מציג Microsoft Office Excel. הפעל שוב את תוכנית ההתקנה כדי לוודא התקנה תקינה.
Cannot find ServiceModel Intializer component in the registry. Verify proper installation of ServiceModel.
אין אפשרות למצוא רכיב של ServiceModel Intializer ברישום. ודא שההתקנה של ServiceModel תקינה.
Outlook cannot log on. Verify you are connected to the network and are using the proper server and mailbox name.
ל - Outlook אין אפשרות להתחבר. ודא שאתה מחובר לרשת ומשתמש בשמות המתאימים עבור השרת ותיבת הדואר.
Cisco control plane and data plane QoS ACLs on all ports help ensure proper marking on a per-packet basis.
רשימות בקרת גישה של QoS ברמת הבקרה וברמת הנתונים של Cisco בכל היציאות מסייעות להבטיח סימון מתאים על בסיס מנות.
In addition, proper names may become lowercase.
בנוסף, שמות פרטיים עלולים להיות מוצגים באותיות קטנות.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4684. מדויק: 0. זמן שחלף: 216 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo