הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "pros and cons" לעברית

חפש את pros and cons ב: מילים נרדפות
בעד ונגד
יתרונות וחסרונות
היתרונות והחסרונות
היתרונות וחסרונות
הבעד והנגד
החסרונות והיתרונות
You're making lists again... pros and cons.
את עושה רשימות שוב: בעד ונגד.
They debated the pros and cons and gained an insight into the entire history of the political rebellion.
הם דנו בעד ונגד והשיגו תובנה בתוך מכלול ההיסטוריה של המרד הפוליטי.
The living-with-your-mom cover has its pros and cons.
לכיסוי שבו אתה גר-עם-אמא יש יתרונות וחסרונות.
Now we can do pros and cons.
עכשיו אנחנו יכולים לדבר על יתרונות וחסרונות.
Some couples rush into marriage without really thinking about the pros and cons.
יש זוגות למהר נישואים בלי לחשוב על היתרונות והחסרונות.
This pros and cons list isn't cutting it.
רשימת היתרונות והחסרונות לא מספקת את הסחורה.
Next time I'll talk pros and cons of portable extinguishers.
להבא אדבר על היתרונות והחסרונות של מטפים ניידים.
Are you seriously making a pros and cons list?
האם אתה עושה ברצינות רשימת יתרונות וחסרונות?
And it's really tough because both sides have pros and cons.
וזה קשה כי לשני הצדדים יש יתרונות וחסרונות
There are pros and cons to both of you, okay?
ישנם יתרונות וחסרונות לכל שניכם, בסדר?
Write a list of Dennis' pros and cons.
תכתבי רשימת יתרונות וחסרונות של דניס.
When I do a setup, I weigh the pros and cons.
'כשאני מתכננת 'סידור אני שוקלת יתרונות וחסרונות.
So I made a list of pros and cons.
אז עשיתי רשימה של בעד ונגד.
Best thing to do, pros and cons list.
הדבר הכי טוב לעשות, זה רשימת בעד ונגד.
We're just debating the pros and cons of suburbia.
דיברנו על היתרונות והחסרונות של חיי הפרברים.
Run down the pros and cons of each for me.
תפרטו לי את היתרונות והחסרונות של כל אחד מהם.
Now, we can talk pros and cons all day long, Molly,
עכשיו, אנחנו יכולים לדבר יתרונות וחסרונות כל היום, מולי,
Every drink of water, I weigh the pros and cons.
עבור כל לגימת מים אני שוקל את היתרונות והחסרונות.
There's pros and cons to keeping both I have got to think long-term.
יש יתרונות וחסרונות להשאיר את שתיהן, אבל אני חייבת לחשוב לטווח הארוך.
You know, sometimes it's good to go over the pros and cons.
אתה יודע, לפעמים זה טוב לבדוק את היתרונות והחסרונות.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 114. מדויק: 114. זמן שחלף: 124 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo