הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "prostration" לעברית

חפש את prostration ב: מילים נרדפות
השתטחות
Well that was fun, six hours of prostration!
זה היה כיף, שש שעות של השתטחות!
I mean, Prostration for six hours!
אני מתכוון, השתטחות במשך שש שעות!
Airman Ryan and I went to morning prostration.
האוויראי ראיין ואני הלכנו להשתטחות בוקר.
You're... You got heat prostration, and you cover yourself up with a blanket.
יש לך מכת-חום, ואת מכסה את עצמך עם שמיכה.
Lead the men in prostration.
הובל את האנשים בכוננות.
Mind over heat prostration?
מוח על ממכת חום?
I'll be back after prostration.
אני אחזור אחרי ההשתטחות.
Nothing in the least serious Just a case of heat prostration.
זה לא משהו רציני רק חום ותשישות
And the Koran says, He speaks to the angels and says, "When I have finished the formation of Adam from clay, and breathed into him of my spirit, then, fall in prostration to him."
ובקוראן כתוב שהוא מדבר אל המלאכים ואומר, "והיה בסיימי ליצור את האדם מחומר, ונתתי בו רוח מאפי, נפלתי אפיים לפניו"

תוצאות נוספות

Dell recognizes that despite an overlap period between product generations, implementing transitions can still be a source of frustration.
Dell מבינה שלמרות החפיפשה בין דורות המוצרים, הטמעת המעברים עדיין יכולה להיות מתסכלת.
Then you can understand our frustration.
אז אתה יותר מכל אחד יכול להבין את התסכול שלנו.
You need to know his frustrations.
נותן לנו לנשום אתה צריך לדעת על התסכולים שלו?.
Not exact - I know one bows and performs prostrations.
MW: how to deal with frustrations,
מ.ו: איך אתם מתמודדים עם תיסכולים,
It's disbelief, frustration, sadness, all those things
זה חוסר אמונה, תסכול, עצב, כל הדברים הללו.
May, believe me, I understand your frustration.
מר וגברת מיי, תאמינו לי שאני מבין את התסכול שלכם.
Temptation, frustration So bad it makes him cry
פיתוי, תסכול, כל כך קשים, גורמים לו לבכות,
I think I understand Ray's frustration, Lenore.
אני חושבת שאני מבינה את התסכול של ריי, לינור.
I can understand your frustration, Don.
אני יכול להבין את התסכול שלך, דון.
I smell the effluvium of pain and frustration.
אני מריח את הריח החריף של הכאב ושל התסכול.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 651. מדויק: 9. זמן שחלף: 268 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo