הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: put up a fight
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "put up" לעברית

להשלים
להקים
להתמודד
לתלות
לבנות
להתקין
לשים את סובלת
שים את
שם את
השיב
סובל את

הצעות

And I can't put up with this for another month.
ואני לא יכול להשלים עם זה למשך חודש נוסף.
See what I have to put up with, Tony.
לראות מה אני צריך להשלים עם טוני.
Judge Manning doesn't put up with much fun
השופט מאנינג לא להקים עם הרבה כיף
What I can't put up with is you hiding from me.
אני לא יכול להתמודד עם ההתחמקויותך ממני.
Finally, you learn to put up with it.
לבסוף, אתה לומד להשלים עם זה
After everything I put up with!
אחרי כל מה שאני להשלים עם!
Why do you put up with those guys?
למה אתה להשלים עם האנשים האלה?
Always put up your best feature.
תמיד לשים את התכונה הטובה ביותר שלך.
Those banners that friends and relatives put up.
קדימה, מריו הסיסמאות האלה, החברים ובני המשפחה תולים אותן.
I just put up the names.
אני רק רושם את השמות על הלוח.
Did no one put up any resistance?
האם אף אחד לא לשים את כל התנגדות?
Congressman, I put up all your flyers.
33 בבוקר חבר הקונגרס, תליתי את כל המודעות שלך.
You put up with me when I was barefoot guy.
אתה סבלת אותי כשהייתי האיש היחף.
And were both sides able to put up expert witnesses?
והיו שני הצדדים תוכל לשים את עדי מומחים?
Either put up that gun or fire it, sergeant.
או שתניח את הנשק או שתירה בו סמל.
We should've never put up the signs.
לא היינו צריכים להציב את השלטים?.
Ensign, put up the shields until further notice.
הקצין הזוטר, לשים את המגינים עדלהודעהחדשה.
Whatever wall you want to put up,
כל מה שקיר שאתה רוצה לשים את,
You can tell me who put up this disgusting ad.
אתה יכול לספר לי מי הכניס את מודעת המגעיל הזה.
The day you put up that ad.
היום אתה שם את המודעה ש.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2553. מדויק: 2553. זמן שחלף: 183 ms.

put it up 296
put me up 100

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo