הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "query" לעברית

חפש את query ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
שאילתה
שאילתא
שאלה
לשאול
שאילתת שאילתות
Query
השאילתה לשאילתה משאילתה בשאילתת
השאילתא
שהשאילתה
לשאילתת
מהשאילתה

הצעות

SharePoint people search failed due to a malformed query.
חיפוש אנשים ב - SharePoint נכשל בשל שאילתה שלא עוצבה כראוי.
InfoPath cannot query because the External System Instance name is mismatched.
ל - InfoPath אין אפשרות ליצור שאילתה מאחר ששם מופע המערכת החיצוני אינו מתאים.
Unable to determine DataContext for compiled query execution.
לא ניתן לקבוע את DataContext עבור ביצוע שאילתה שעברה הידור.
The FormRun must contain a query that has at least one data source.
על ה - FormRun להכיל שאילתה שכוללת מקור נתונים אחד לפחות.
Cannot use a query correlation initializer when a message is XmlSerializable.
אין אפשרות להשתמש במאתחל מתאם שאילתה כאשר הודעה היא XmlSerializable.
Local sequence cannot be used in LINQ to SQL implementations of query operators except the Contains operator.
לא ניתן להשתמש ברצף מקומי ביישומי LINQ to SQL של אופרטורים של שאילתה למעט האופרטור Contains.
XsltContext is needed for this query because of an unknown function.
דרוש XsltContext עבור שאילתה זו בגלל פונקציה לא ידועה.
Can only specify 'select' query option after last navigation.
ניתן לציין אפשרות שאילתה מסוג 'select' רק לאחר הניווט האחרון.
Expected an absolute, well formed http URL without a query or fragment.
נדרש URL מסוג http מוחלט במבנה תקין, ללא שאילתה או קטע.
A table cannot overlap a range that contains a PivotTable report, query results, protected cells or another table.
לטבלה אין אפשרות לחפוף לטווח המכיל דוח PivotTable, תוצאות שאילתה, תאים מוגנים או טבלה אחרת.
Enter a query to find downloads, support information, and other content on the Microsoft Web site.
הזן שאילתה כדי למצוא הורדות, מידע תמיכה ותוכן אחר באתר האינטרנט של Microsoft.
You can't specify both query string and restriction in a FindItems operation.
אין באפשרותך לציין גם מחרוזת שאילתה וגם הגבלה בפעולת FindItems.
Invalid version of compiled query object detected. Cannot parse.
זוהתה גירסה לא חוקית של אובייקט שאילתה שעבר הידור. אין אפשרות לנתח מבנה טקסט.
OpenRowset cannot be used as a destination with this query type.
אין אפשרות להשתמש ב - OpenRowset כיעד בסוג זה של שאילתה.
An exception occurred trying to execute query for this webpart. Please review the logs for more details.
אירעה חריגה בניסיון לבצע שאילתה עבור Webpart זה. עיין ביומני הרישום לקבלת פרטים נוספים.
Old statistics can decrease query performance and cause SharePoint to respond slowly.
סטטיסטיקה ישנה עלולה להפחית ביצועי שאילתה ולגרום ל - SharePoint להגיב באיטיות.
The OpenReport macro action does not support passing query parameters to the report when the View argument is set to Print.
פעולת המאקרו OpenReport אינה תומכת בהעברת פרמטרי שאילתה לדוח כאשר הארגומנט View מוגדר כ - Print.
This query could not be completed because of an error in the Remote Sharepoint Result Source provider.
לא ניתן להשלים שאילתה זו עקב שגיאה בספק מקור התוצאות המרוחק של Sharepoint.
Must have either a RelativeReportUrl or ExecutionId query parameter to specify which report to run.
דרוש פרמטר שאילתה RelativeReportUrl או ExecutionId כדי לציין איזה דוח יש להפעיל.
ObjectTrackingEnabled cannot be changed after a query has been executed.
אין אפשרות לשנות את ObjectTrackingEnabled לאחר ביצוע שאילתה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1671. מדויק: 1671. זמן שחלף: 128 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo