הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "quick" לעברית

ראה גם: take a quick just a quick
חפש את quick ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

143
143
Let me see it really quick.
תן לי לראות את זה ממש מהר.
Make it quick, Thunderbird 4.
תעשה את זה מהר, ציפור הרעם 4.
This quick step requires an add-in that is not installed or a newer version of Outlook.
שלב מהיר זה דורש תוספת שאינה מותקנת או גירסה חדשה יותר של Outlook.
MusicStage enables quick and simple music collection searches by artist, title or even genre.
MusicStage מאפשר חיפוש מהיר ופשוט של אוספי מוסיקה לפי אמן, שם ואפילו לפי סגנון.
The full works, but also quick.
את כל העבודה, אבל גם תעשה זאת זריז.
DirectDetect troubleshooting LEDs enable quick diagnosis of hardware issues and the tool-less chassis eases serviceability.
נוריות אבחון מסוג DirectDetect מאפשרות אבחון מהיר של בעיות חומרה ומארז ללא כלים מפשט את התחזוקה.
When Photoshop makes a quick approximation, it can use one of the upper levels.
כש - Photoshop מבצעת קירוב מהיר, היא יכולה להשתמש באחת מהרמות העליונות.
Create a Microsoft account, it's quick and easy!
צור חשבון Microsoft, זה מהיר וקל!
Recent generation Dell Flat Panel monitors can be easily mounted on this elegant stand through Dell quick disconnect mount.
צגים שטוחים של הדור האחרון של Dell ניתנים להתקנה בקלות על מעמד אלגנטי זה בעזרת התקן הרכבה עם ניתוק מהיר של Dell.
The CacheCade feature can also boost database I/O by caching your most frequently accessed data for quick retrieval.
בנוסף, התכונה CacheCade יכולה לשפר ביצועי קלט/פלט של מסד הנתונים על ידי העברה של הנתונים שאתה ניגש אליהם לעיתים קרובות ביותר לזיכרון המטמון, לצורך אחזור מהיר.
Easy Routine Maintenance: Tool-less chassis design to ease serviceability while DirectDetect troubleshooting LEDs enable quick diagnosis of hardware issues.
תחזוקה שוטפת קלה: עיצוב של מארז ללא כלים המקל על השימושיות בעוד שנוריות LED לפתרון בעיות של DirectDetect מאפשרות אבחון מהיר של בעיות חומרה.
How about you do the Carlton dance real quick?
מה דעתך על שאתה עושה את הריקוד קרלטון ממש מהר?
But make it quick, OK?
אבל תעשה את זה מהר, בסדר?
MICHAEL: They put it together pretty quick.
אני רק אומר שהם הבינו את הכל מהר מאוד.
I just want it over quick.
אני פשוט רוצה לסיים עם זה מהר.
Daryl, come see this quick!
דריל, בוא לראות את זה, מהר שישה אנשים נהרגו!
How quick can you get it done?
כמה מהר אתה יכול לקבל את זה נעשה?
What? Trust me, quick.
מה - .תסמוך עליי, מהר.
Give me Sergeant O'Brien, quick.
תן לי את סמל או בראיין, מהר.
Now, Shawn, make this quick.
עכשיו, שון, להפוך את זה מהר.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 13206. מדויק: 13206. זמן שחלף: 315 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo