הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "rating" לעברית

ראה גם: approval rating
חפש את rating ב: הגדרה מילים נרדפות
דירוג
רייטינג
ציון
המדרג
המדרוג
מדרגת
הדירוגים
הדירוג
הרייטינג
דרוג
בדירוג
ברייטינג

הצעות

29
For more information about the Intel processor feature rating, please refer to.
לקבלת מידע נוסף אודות דירוג התכונות של המעבד של Intel, בקר בכתובת.
To view this rating service's Internet page, click here:
כדי להציג את דף האינטרנט של שירות דירוג זה, לחץ כאן:
Can he guarantee a double-digit rating?
האם הוא יכול להבטיח רייטינג בעל שתי ספרות?
Survivor 45 share, 28 rating.
"45: הישרדות", אחוזי צפייה, 28: רייטינג.
They burned his credit rating and his passport.
הם מחקו לו את דירוג האשראי ואת הדרכון שלו.
Four-star rating, only two chairs.
דירוג ארבעה כוכבים, רק שני כיסאות.
We can't risk losing our two-star rating.
אנחנו לא יכולים לסכן את דירוג שני הכוכבים שלנו.
This has the highest "Consumer Reports" safety rating.
זה כולל את דירוג הבטיחות הגבוה ביותר "דוחות הצרכן".
They gave you a four-star rating.
הם נתנו לך דירוג של ארבעה כוכבים.
Click to activate accessible five star rating
לחץ להפעלת דירוג נגיש של חמישה כוכבים
You must choose a rating system for Content Advisor to work.
עליך לבחור שיטת דירוג כדי שיועץ התוכן יפעל.
Users can see websites that have no rating
משתמשים יכולים לראות אתרי אינטרנט ללא דירוג
To view the Internet page for this rating service, click More Info.
כדי להציג את דף האינטרנט של שירות דירוג זה, לחץ על מידע נוסף.
Reject messages that have an SCL rating greater than or equal to:
דחה הודעות בעלות דירוג SCL גדול או שווה ל:
And then I got my instructor rating.
ולאחר מכן קיבלתי דירוג של חונך.
Click to assign a rating (0-5)
לחץ כדי להקצות דירוג (0-5)
Choose a rating from the Label menu.
בחרו דירוג מהתפריט 'תווית'.
Show items with star rating of 1-5 or higher in Filter panel
תצוגת פריטים עם דירוג של 1-5 כוכבים או יותר בחלונית 'מסנן'.
Call quality rating: five Stars, Excellent - perfect, clear, no problems
דירוג איכות שיחה: חמישה כוכבים, מעולה - מושלמת, ברורה וללא בעיות
The lamp life rating is not guaranteed in any way.
דירוג משך הסוללה אינו מובטח בשום אופן.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 484. מדויק: 484. זמן שחלף: 89 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo