הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "readiness" לעברית

חפש את readiness ב: הגדרה מילים נרדפות
מוכנות
כוננות
נכונות
הכנה
העירנות
המוכנות

הצעות

When you're ready to plan the implementation details, Dell Services can provide a comprehensive consolidation readiness assessment.
כאשר תהיה מוכן לתכנן את פרטי היישום, השירותים של Dell יוכלו לספק הערכה מקיפה של מוכנות לאיחוד.
Interview product manager to understand key take-aways required for readiness training
עריכת ראיון עם מנהל המוצר כדי להבין שלבי מפתח הנחוצים להכשרת מוכנות
True readiness is a notoriously difficult state to achieve.
נכונות אמיתית היא מדינה קשה לשמצה להשיג.
cleanliness, abstinence, truthfulness, readiness...
ניקיון, הינזרות, כנות, נכונות" להקריב
Dell provides a modular set of services including readiness assessments, implementation design, and integration of UC into your existing environment.
Dell מספקת ערכה מודולרית של שירותים, לרבות הערכות של מוכנות, תכנון ההטמעה ושילוב של פתרון UC בסביבה הקיימת שלך.
Performing readiness checks on your configuration...
מבצע בדיקות מוכנות על הגדרות התצורה שלך...
Skipping configuration since there were readiness errors.
מדלג על קביעת תצורה מאחר והתרחשה שגיאת מוכנות.
Dell Infrastructure Consulting works with customers worldwide to provide workshops, readiness assessments, structured design, and implementation to deliver a practical solution built to your specific needs.
הייעוץ לתשתיות של Dell פועל עם לקוחות ברחבי העולם ומספק סדנאות ייעוץ, הערכות מוכנות, תכנון מובנה והטמעה, כדי לספק פתרון פרקטי הבנוי לפי הצרכים הספציפיים שלך.
Keeping myself in a state of catlike readiness.
שומרת על עצמי במצב של מוכנות חתולית.
Through readiness and discipline, we are masters of our fate.
באמצעות מוכנות ומשמעת אנחנו האדונים לגורלנו.
All women should aspire to that state of readiness.
כל הנשים צריכות לשאוף למצב של מוכנות.
There's no luck, only readiness to seize an opportunity.
אין מזל, רק מוכנות לנצל הזדמנות.
Colorado emergency management just turned this old armory into a readiness center last year.
יחידת הניהול בחירום של קולורדו הפכה את הנשקייה הישנה הזו למרכז מוכנות בשנה שעברה.
Success is about readiness matched with opportunity.
הצלחה היא שילוב של מוכנות והזדמנות.
This right here is my prison readiness program.
זכות זו הנה תכנית מוכנות כלא שלי.
Our troops are at their lowest level of readiness.
הכוחות שלנו ברמה הנמוכה ביותר של מוכנות.
I found pictures of troop readiness reports on Rivera's phone.
מצאתי תמונות של דוחות מוכנות כוחות בטלפון של ריוורה.
Especially with both our countries at a high level of nuclear readiness.
במיוחד עם שתי המדינות שלנו ברמה גבוהה של מוכנות גרעיניות.
Determine your migration readiness, identify and test application and hardware compatibility, deploy new client machines or refresh old ones.
קבע את מוכנות שלך למעבר, זהה ובדוק את התאימות של היישומים והחומרה, פרוס מחשבי לקוח חדשים או רענן מחשבים ישנים.
The assumptions related to the Services being performed include (e.g., customer readiness, working hours, special conditions):
ההשערות הקשורות לשירותים המבוצעים כוללות (לדוגמה, מוכנות הלקוח, שעות עבודה, תנאים מיוחדים):
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 197. מדויק: 197. זמן שחלף: 105 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo