הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "reading level" לעברית

חפש את reading level ב: מילים נרדפות
רמת קריאה
What's the point of a voluntary integration program If the kids making it to high school have a 5th grade reading level?
מה העניין בתוכנית המיזוג אם הילדים שעוברים לתיכון הם 'בעלי רמת קריאה של כיתה ה?
Third grade reading level in the tenth grade.
'רמת קריאה של כיתה ג'בכיתה י?
If you're not at the right reading level at third grade, you are a candidate for jail at age 18, and we have the highest incarceration rate because we're not getting our kids the proper start in life.
אם אתה אינך ברמה הנכונה של קריאה בכיתה ג', אתה מועמד לכלא בגיל 18, ויש לנו את שיעור הכליאה הגבוה ביותר כי איננו מעניקים לילדים שלנו את ההתחלה הנכונה בחיים.
Maybe a fifth-grade reading level.
'אולי ברמה של כיתה ה.
Maybe a fifth-grade reading level.
תחת נוטף שמן, מפליץ ומסריח
You don't have a fourth-grade reading level.
אתה בטח לא יודע לקרוא אפילו'ברמה של ילד בכיתה ד.

תוצאות נוספות

If we should be teaching Singapore math Or if the reading levels Are are talking about what time To serve the kiddies food.
או האם ההישגים בקריאה גבוהים מספיק אנחנו מדברים על השעה שבה אנחנו מגישים אוכל לילדים
It's reading high levels of radiation.
זה קורא לרמות גבוהות של קרינה.
Her last glucose-level reading was over 400.
הקריאה האחרונה ברמת הגלוקוז היתה מעל 400.
The logical structure tree reflects an accurate reading order and appropriate levels of tags.
עץ המבנה הלוגי משקף סדר קריאה מדויק ורמות תגים מתאימות.
Captain Janeway, I'm reading elevated... radiothermic levels here.
קפטן ג'נוו'יי, אני קוראת רמות רדיוטרמיות גבוהות, כאן.
Get a better reading on your sugar levels.
לשפר קריאה על רמות הסוכר שלך.
It seems like yesterday when you were a little girl reading at college level.
נראה שרק אתמול היית ילדה קטנה 'שקוראת ברמה של קולג.
I have outside of my advanced class maybe half a dozen reading at grade level.
לי יש בכיתה המתקדמת אולי חצי תריסר שמבינים כמו שצריך
Sensors indicate low-level energy readings, but the only life signs are the away team.
חיישנים מצביעים קריאות אנרגיה ברמה נמוכה, אבל סימני החיים היחידים הם הבא של צוות.
I've got hurricane-level electromagnetic readings centered 320 miles offshore.
When the readings reach the levels I've indicated, you'll know whether or not I've made it home.
כשהקריאות יגיעו לרמה שציינתי, אתה תדע אם הגעתי הביתה או לא.
What? I just got the atmospheric sensors online. I'm reading dangerously high levels of sulfur dioxide spewing into the air from dozens of fumaroles.
מה חיישני האטמוספירה עובדים מחדש אני קורא רמות מסוכנות של רעלים שממלאים את האוויר ממקומות שונים
Just take a few deep breaths, and I'll just get a base reading of your thetan levels.
רק תיקח כמה, נשימות עמוקות ואני פשוט אקבל מושג כללי על רמות התטאנים שלך.
Admittedly these energy readings are pretty low level, but if these crystals could be cultivated, then...
אין ספק שקריאות האנרגיה האלה נמוכות, אבל אם נוכל לפתח את הקריסטלים, אז...
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 42. מדויק: 6. זמן שחלף: 117 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo