הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "rear" לעברית

ראה גם: rear end
חפש את rear ב: הגדרה מילים נרדפות
אחורי
לאחור
אחורה
אחור
האחורי אחורית אחוריים מאחורה אחוריות
העורף
ומאחור
האחוריות
באחורי
באחוריה
האחורית האחוריים
באחוריים
לאחורי
ואחוריים

הצעות

Leaving from rear of Leftfield Road.'
לעזוב מ אחורי של דרך של לאפטפיאלד '
Physical Security cable slot - rear Side
חריץ כבל אבטחה פיזי - צד אחורי
So. advancing to the rear is a good thing,
אז לקידום לאחור זה דבר טוב,
One of you two should monitor the rear with the German.
אחד מכם צריך לצפות לאחור עם המשקפת.
OK, prepare rear hatch for exit.
בסדר, להכין הפתח אחורי ליציאה.
Like the Toyota, it has rear drive.
כמו טויוטה, יש לו כונן אחורי.
Bravo, op's out, exiting rear building.
בראבו, את של אופ, יציאת בניין אחורי.
"If your vehicle has rear wheel drive..."
"אם הרכב שלך יש כונן גלגל אחורי..."
Just to be safe should I check the rear data banks?
רק כדי להיות בטוחים אולי כדאי שאני אבדוק את אחורי בנק הנתונים?
A gray Accord, probably with a busted rear window.
אקורד אפורה, כנראה עם חלון אחורי שבור.
This is a rear wheel drive.
זה נמצא במרחק של גלגל אחורי.
The PowerEdge Rack 4210 features passive cooling capabilities with ventilated front and rear doors that help to optimise airflow throughout the enclosure.
PowerEdge 4210 לארון תקשורת כולל יכולות צינון פסיביות עם חזית מאווררת ודלתות אחוריות המסייעות למטב את זרימת האוויר במארז.
Mountable and Portable Capable of front and rear projection, the Dell 1409X Projector provides several mounting options and at 4.95 lbs you can even take it with you.
ניתן להרכבה ונייד עם יכולת הקרנה קדמית ואחורית, מקרן 1409X של Dell מספק מספר אפשרויות הרכבה ובמשקל של 2.24 ק"ג (4.95 ליברות) אתה יכול לקחת אותו אתך.
With additional cable exits at the rear of the rack, the Dell High-Density 4210 Rack System better accommodates power and cable intense environments.
הודות ליציאות כבלים נוספות בחלקו האחורי של ארון התקשורת, מערכת 4210 לארון תקשורת בעלת הצפיפות הגבוהה של Dell מתאימה באופן טוב יותר לסביבות בעלות דרישות חשמל וכבלים תובעניות.
So have some fun spinning around even shake your rear
אז תיהנו, תסתובבו, אפילו תנענעו את האחוריים שלכם.
Secure the rear! Cover both sides.
אבטחו את החלק האחורי חפו על שני הצדדים!.
Michelle hacks the optical relay allowing me access to the rear doors.
45 בבוקר מישל מנטרלת, את הממסר האופטי ומאפשרת לי גישה לדלתות האחוריות!
Frontal circuit 7.4, rear lobes neutral.
תסתכל - מעגל פנימי 7.4, תנוכים - .אחוריים ניטרליים.
Those guys broke my rear axle.
החבר"ה האלה שברו את הסרן האחורי שלי.
I just lost my rear gyroscopes.
אני פשוט איבדתי את סביבון האחורי שלי.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1457. מדויק: 1457. זמן שחלף: 68 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo