הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "recidivism" לעברית

חפש את recidivism ב: הגדרה מילים נרדפות
הישנות
רצידיביזם
התדרדרות טבעית לפשע
רסידיביזם
Not when you set a record for fastest recidivism.
לא כשאתה קבעת שיא עבור הישנות מהירה.
We get over 300 cases a year with a 56% recidivism rate.
אנחנו מקבלים מעל 300 מקרים בשנה עם שיעור הישנות 56%.
Staggering recidivism rates, even for a country as jail-happy as this one.
שיעורי הישנות מדהימים, אפילו למדינה כמו בכלא-שמח כמו זה.
Look, animal assisted programs lower recidivism rates, they teach the inmates nurturing and compassion and give them some valuable work skills.
תראה, תוכניות בעזרת בעלי החיים להקטין את שיעורי הישנות, הם מלמדים האסירים וטיפוח וחמלה ולתת להם כמה מיומנויות עבודה יקרות.
Our recidivism rate is amongst the highest in the world.
שיעור החזרה לכלא שלנו הוא מהגבוהים בעולם.
What does that have to do with Lola's recidivism?
מה זה צריך לעשות עם ההישנות של לולה?
The recidivism rate is almost 60%.
You got the worst recidivism rate in your office.
יש לך את שיעור החזרה-לפשע הגבוה ביותר במשרד שלך.
As in heroin addiction, alcoholics suffer a fairly high recidivism rate.
כמו עם הירואין, אלכוהוליסטים סובלים משיעור חזרה גבוה.
I think recidivism rates paint a bleak picture.
אני חושב ששיעור פשיעה חוזרת מצייר תמונה שחורה.
The only thing that keeps my girls from recidivism.
היא כנראה הדבר היחיד המונע מהבנות שלי לחזור לפשע.
And you Atlantic City, where they also have gangs and pruno, but slightly less recidivism.
ואת שרדת את אטלנטיק סיטי גם מקום בו יש כנופיות, ומשקה אלכוהולי מחתרתי אבל עם קצת פחות התדרדרות טבעית לפשע.
Reducing recidivism may be our ultimate goal, but it's not our only goal.
הפחתת חזרה לפשע היא אולי המטרה האולטימטיבית שלנו, אבל היא לא היחידה.
How do you manage such a low recidivism rate? - We have a lot to offer...
איך יש לך שיעור חזרה?-לפשע כה נמוך - ...יש לנו הרבה מה להציע -
Look, all I know is that our choir seems to be The only thing that keeps my girls from recidivism.
תראה, כל מה שאני יודעת הוא שהמקהלה שלנו היא כנראה הדבר היחיד המונע מהבנות שלי לחזור לפשע.
He would've regarded it as a lifeline, his salvation, But once ended, resulted in his recidivism,
הוא היה רואה בזה נצח, גאולה בעבורו, אבל ברגע שהסתיים הפשע, הוא חזר לדרכיו שלו.
Currently, I'm working at the Fortune Society, which is a reentry program, and I work with people as a case manager that are at high risk for recidivism.
עכשיו, אני עובד באגודת המזל, שהיא תוכנית חזרה לחברה, ואני עובד עם אנשים כמנהל מקרים בסיכון גבוה להתדרדרות.
Recidivism implies a first offense, which my patient has not committed.
מועדות מרמזות עבירה ראשונה, המטופל שלי שלא בצע.
You know the rate of recidivism.
אתה יודע את שיעור ההישנות.
An 18% recidivism rate?
שיעור חזרה לכלא של 18?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 41. מדויק: 41. זמן שחלף: 66 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo