הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "recommend" לעברית

חפש את recommend ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
להמליץ
מציע ממליץ ממליצה ממליצים אמליץ תמליץ
המלצת
ימליץ
המלץ
תמליצי
ימליצו
המליצה
ממליצות
נמליץ
המלצתי
המליצו
תמליצו
המלצנו

הצעות

Judge Ramsey couldn't recommend you highly enough.
השופט רמזי לא יכול היה להמליץ עלייך יותר מדיי.
Could you recommend a place to stay?
את יכולה להמליץ לנו על מקום לשהות בו?
I recommend you do the same.
אני מציע לך לעשות את אותו הדבר.
We recommend you run Office Diagnostics.
אנו ממליצים לך להפעיל את האבחונים של Office.
If the Office applications don't work as expected, we recommend reinstalling them.
אם אפליקציות Office אינן פועלות כמצופה, מומלץ להתקין אותן מחדש.
Note: We recommend using Microsoft Office Outlook 2007 Task feature for short term to-do lists.
הערה: מומלץ להשתמש בתכונה משימה של Microsoft Office Outlook 2007 עבור רשימות של פריטים לביצוע בטווח הקצר.
We recommend that you upgrade your rules for better performance, unless you also use a previous version of Outlook.
מומלץ לשדרג את הכללים לקבלת ביצועים טובים יותר, אלא אם אתה משתמש גם בגירסה קודמת של Outlook.
Automatically recommend documents and sites for users to follow on their SharePoint MySites.
המלץ למשתמשים באופן אוטומטי על מסמכים ואתרים למעקב ב'אתר שלי' של SharePoint.
Dell does not recommend operating the processor or other system component beyond factory settings.
Dell אינה ממליצה לתפעל את המעבד או רכיב אחר במערכת מעבר להגדרות שנקבעו על ידי היצרן.
We recommend that you close all browser windows and clear cookies on the device.
אנו ממליצים לך לסגור את כל חלונות הדפדפן ולנקות קבצי Cookie בהתקן.
You have successfully logged off from Outlook Web Access. We recommend that you close all browser windows at this time.
התנתקת בהצלחה מ - Outlook Web Access. מומלץ לסגור את כל חלונות הדפדפן כעת.
If you often use a pen with (! idspnOneNote), we recommend that you turn this off to avoid accidentally zooming.
אם אתה מרבה להשתמש בעט עם (! idspnOneNote), מומלץ לבטל את האפשרות כדי למנוע שינוי גודל תצוגה בטעות.
I strongly recommend Melinda Gates' last TEDTalk.
אני מאוד ממליץ על ההרצאה האחרונה של מלינדה גייטס כאן בטד
And they would recommend other people's stories,
והם היו ממליצים על הסיפורים של אנשים אחרים בקבוצה.
Tags help you recommend valuable resources you find to people with shared interests.
תגיות מסייעות לך להמליץ על משאבים יקרי ערך שאתה מוצא לאנשים בעלי תחומי עניין משותפים.
Current Internet Explorer security settings are configured to always prompt for recommend changing this setting on the Tools menu in Internet Options.
תצורת הגדרות האבטחה הנוכחית של Internet Explorer נקבעה כך שיבקשו תמיד אימות. אנו ממליצים לשנות הגדרה זו בתפריט 'כלים', בתוך 'אפשרויות אינטרנט'.
Setup will help you add or modify components in your existing Microsoft Dynamics AX recommend that you exit any programs that are currently running.
תוכנית ההתקנה תסייע לך להוסיף או לשנות רכיבים בהתקנה הקיימת של Microsoft Dynamics AX שלך. אנו ממליצים שתצא מכל התוכניות שפועלות כעת.
I recommend rationing what we have.
אני ממליץ לנהוג בהיגיון עם מה שיש.
Maybe you can recommend some related reading.
אולי את יכולה להמליץ על חומר קריאה בנושא.
I wouldn't recommend the Tokay, gentlemen.
לא הייתי ממליץ על הטוקאי רבותיי, הוא פגום.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2602. מדויק: 2602. זמן שחלף: 150 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo