הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "referendum" לעברית

חפש את referendum ב: הגדרה מילים נרדפות
משאל עם
משאל
המשאל
יגיע למשאל עם
Listen, love, this isn't a referendum.
תקשיבי, יקירתי זה לא משאל עם?.
He's willing to hold a referendum on autonomy in Eastern Ukraine?
הוא מוכן לערוך משאל עם בנושא אוטונומיה במזרח אוקראינה?
That we call a constitutional referendum to abolish extradition.
שאנו מכנים משאל חוקתי לביטול הסגרה.
It's a manuscript, not a referendum on your character.
זהו כתב יד, לא משאל על הדמות שלך.
When did this become a referendum on the President's honesty?
ממתי זה הפך להיות משאל עם על תוכניותיו של הנשיא?
There's a confidence vote scheduled for tomorrow - a referendum on my leadership.
יש הצבעה ביטחון מתוכנן למחר - משאל עם על המנהיגות שלי.
So, Pinochet set up a referendum in order to lose it.
אז, פינושה אירגן משאל עם על מנת להפסיד אותו.
I have a list of people like Ryan Clark and I will execute them at a rate of one a day, every day, until the Prime Minister agrees to hold a referendum on the death penalty.
הכנתי רשימה של אנשים כמו ריאן קלארק ואהרוג אחד מהם ביום, כל יום, עד שרה"מ יסכים לקיים משאל עם על עונש המוות.
He's saying that they want a referendum on the IMF, that they don't want him to call on the IMF without talking to the people first.
הוא אומר שהם רוצים משאל עם בנוגע לאיי אם אף, הם לא רוצים שהוא יפנה לאיי אם אף בלי לדבר תחילה עם העם.
That's what the referendum is for.
למען זה יש משאל עם
No referendum, midnight conveyance?
אין משאל עם תובלה לילי?
He said a referendum.
הוא אמר משאל עם.
You're turning this into a referendum.
אתה עושה מזה משאל עם.
It is referendum.
June 18, '92, Ireland approves the Maastricht Treaty by referendum.
יוני 18, '92, אירלנד הסכימה על ברית מסקריט על ידי משאל עם.
Guns and drugs are emotive issues, and as we've painfully learned in the gun referendum campaign in Brazil, sometimes it's impossible to cut through the emotions and get to the facts.
נשק וסמים הם נושאים רגשיים, ולמדנו באופן כואב בקמפיין משאל העם על הנשק בברזיל, לפעמים זה בלתי אפשרי לעבור את הרגשות ולהגיע לעובדות.
And after they're free we'd like the Viceroy to call a referendum on disolving his government.
ואחרי שחרורם אנחנו דורשים שרוה"מ יערוך משאל בנוגע לפירוק הממשלה.
We lost a referendum to ban gun sales to civilians in 2005.
הפסדנו במשאל עם לאסור מכירת נשקים לאזרחים ב 2005,
This referendum is a fraud, we know it.
משאל העם הזה הוא הונאה אנחנו יודעים את זה.
I'm working on the campaign for the referendum.
אני עובד על הקמפיין של משאל העם.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 85. מדויק: 85. זמן שחלף: 117 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo