הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "reflection" לעברית

חפש את reflection ב: הגדרה מילים נרדפות
השתקפות
שיקוף
בבואה
מחשבה
משקף
בבואת
השתקפויות
ההשתקפות בהשתקפות
להשתקפות
הבבואה
השתקפותי
בבבואה
מההשתקפות
השתקפותה
Again, a direct reflection from using these processes to develop extremely complicated, very large-scale organisms.
שוב, השתקפות ישירה באמצעות תהליכים אלו לפתח אורגניזמים מאוד מסובכים, בקנה מידה גדול מאוד.
Determines if the pointer cap has a reflection effect.
קביעה אם קצה המצביע כולל אפקט של השתקפות.
ByRef return value not supported in reflection invocation.
ערך ההחזרה של ByRef לא נתמך בהפעלת שיקוף.
Type reflection failure, see logs for details.
כשל שיקוף סוג, עיין ביומני הרישום לקבלת פרטים.
Security method may not be called through reflection.
לא ניתן לקרוא לשיטת אבטחה באמצעות שיקוף.
Attempted to load a 64-bit assembly on a 32-bit ReflectionOnlyLoad() instead if trying to load for reflection purposes.
נעשה ניסיון לטעון הרכבה של 64 סיביות בפלטפורמה של 32 סיביות. השתמש ב - ReflectionOnlyLoad () במקום זאת, אם אתה מנסה לטעון למטרות שיקוף.
My work is - it's a reflection of myself.
העבודה שלי היא - השתקפות של עצמי.
You know, his bad manners are a reflection on you.
אתה יודע, הנימוסים הרעים שלו הם השתקפות שלך.
Well, one can only be a reflection of the other.
טוב, האחד מוכרח להיות השתקפות של השני.
Everyone on board is a reflection on him.
כולם על סיפון הוא השתקפות עליו.
They are but dim reflection of their glory.
אין זו אלא השתקפות עמומה של תהילתם.
Maybe you're leaving her because she's such a frightening reflection of you.
אולי אתה עוזב אותה בגלל שהיא השתקפות מפחידה שלך.
It's really shiny, maybe there's a reflection.
היא ממש מבריקה, אולי יש השתקפות.
I'm enhancing a reflection from the car window.
אני עובדת על השתקפות מחלון המכונית.
Ever ask yourself why a vampirenhas no reflection in a mirror?
אתה שואל את עצמך לפעמים למה לערפד אין השתקפות במראה?
You see, rap is a reflection of reality, Edison.
אתה רואה, ראפ הוא השתקפות של המציאות, אדיסון.
They believe each is a reflection of the other.
הם מאמינים שכל אחד מהם הוא השתקפות של האחר.
Our art is a reflection of our reality.
האמנות שלנו היא השתקפות של מציאות.
A simple reflection in glass of a living, breathing person.
השתקפות פשוטה בכוס של מחיה, נושמה בן אדם.
Is a sad reflection of his tormented state of mind...
היא השתקפות מצערת של נפשו המיוסרת...
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1076. מדויק: 1076. זמן שחלף: 105 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo