הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "refresh" לעברית

ראה גם: refresh your memory
חפש את refresh ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
לרענן
להתרענן
רענון
ריענון
לרענון
Refresh
רענן תרענן
ירענן
ארענן
מרענן
תרענני
נרענן

הצעות

Can't refresh meeting details because Outlook isn't installed.
לא ניתן לרענן את פרטי הפגישה משום ש - Outlook אינו מותקן.
A problem displaying a webpage caused Internet Explorer to refresh the page using Compatibility View.
בעיה בהצגת דף אינטרנט גרמה ל - Internet Explorer לרענן את הדף באמצעות תצוגת תאימות.
Failed to refresh (! idsEventViewerShort) help for more information.
רענון הנתונים נכשל. עיין בעזרה של ( idsEventViewerShort) לקבלת מידע נוסף.
Using prebuilt Spry form elements lets you build dynamic pages that don't require a full-page refresh.
בעזרת רכיבי טופס מובנים של Spry ניתן לבנות עמודים דינמיים שאינם דורשים רענון של כל העמוד.
With Spry, these updates do not require a page refresh.
הודות ל - Spry, עדכונים אלה אינם דורשים רענון של העמוד.
You can set the visibility of individual pages and configure the data refresh for diagrams saved to SharePoint.
ניתן להגדיר את הניראות של עמודים נפרדים ולקבוע את תצורת רענון הנתונים של דיאגרמות הנשמרות ב - SharePoint.
PivotTable reports that refresh when filters change or use external data ranges (also called query tables)
דוחות PivotTable שעוברים רענון כאשר מסננים משתנים או משתמשים בטווחי נתונים חיצוניים (הנקראים גם טבלאות שאילתה)
We couldn't connect to Office to refresh your license. You can continue using this app, but some features may be disabled.
לא היתה אפשרות להתחבר ל - Office כדי לרענן את הרשיון שלך. באפשרותך להמשיך להשתמש ביישום זה, אך ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות.
Enables or prevents Excel Web Access from performing a periodic refresh of an external data source with an interval defined in the data connection.
מתן אפשרות או מניעה מ - Excel Web Access לבצע רענון תקופתי של מקור נתונים חיצוני עם מרווח זמן המוגדר בחיבור הנתונים.
Automatic refresh (periodic/ on-open):
רענון אוטומטי (תקופתי/ עם פתיחה):
When it's time to refresh your rig, Dells' new theater lighting feature makes upgrades even easier.
כשמגיע הזמן לרענן את הציוד שלך, תכונת תאורת התאטרון החדשה של Dell הופכת את השדרוגים לקלים אף יותר.
To remove that invalid code from Design view, press F5 to refresh after you finish inserting the style.
כדי להסיר קוד לא תקף מתצוגת Design, הקש F5 כדי לרענן את התצוגה בתום הוספת הסגנון.
The data in external column could not be refresh as the authentication method is not supported for the web part. Please contact your administrator.
לא היתה אפשרות לרענן את הנתונים בעמודה החיצונית משום ששיטת האימות אינה נתמכת עבור ה - Web Part. פנה למנהל המערכת.
TF203014: Cannot refresh user display name.
TF203014: לא יכול לרענן שם תצוגת משתמש.
We're sorry. We can't refresh the data in the diagram because Excel Services encountered an error.
מצטערים. אין לנו אפשרות לרענן את הנתונים בדיאגרמה משום ש - Excel Services נתקל בשגיאה.
Visio Services was unable to refresh external data connections because an underlying data source is unreachable.
ל - Visio Services לא היתה אפשרות לרענן חיבורי נתונים חיצוניים משום שמקור נתונים המשמש כבסיס אינו נגיש.
Unable to refresh external data connections because you do not have permissions to access an underlying SharePoint list data source.
אין אפשרות לרענן חיבורי נתונים חיצוניים משום שאין לך הרשאות גישה למקור נתונים המשמש כבסיס לרשימת SharePoint.
You cannot refresh discussions when offline.
אין באפשרותך לרענן דיונים בעת עבודה במצב לא מקוון.
Click here to refresh the device list
יש ללחוץ כאן כדי לרענן את רשימת ההתקנים
Do you want to refresh the workbook?
האם ברצונך לרענן את חוברת העבודה?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 810. מדויק: 810. זמן שחלף: 79 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo