הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "refuse" לעברית

ראה גם: if you refuse
חפש את refuse ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

Dell reserves the right to refuse to honor any transfer requests and requests for warranty coverage and/or service.
Dell שומרת לעצמה את הזכות לסרב לכבד כל בקשת העברה וכל בקשה לכיסוי אחריות ו/או שירות.
The right to refuse a breathalyzer.
הזכות לסרב לבדיקת נשימה - .הבנתי.
Intel and its designees retain the right, at Intel's sole discretion to pre-screen, refuse, or remove any User Content from its Web Site or Materials.
חברת Intel והמתכננים שלה שומרים את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי של Intel, לנפות, לדחות או להסיר כל תוכן משתמש מאתר האינטרנט או מהחומרים שלה.
Tried to refuse the honor, but the town fathers insisted.
ניסה לדחות בנימוס אך האבות המייסדים התעקשו.
They expect me to refuse the application.
הם מחכים לרגע בו אצטרך לסרב לדרישות השכר.
Utter lunacy But we daren't refuse
טירוף, פשוטו כמשמעו אבל שלא נעז לסרב
If any payment due from CASP is late (this includes hardware and software Sales) and not because it is disputed in good faith, Dell may refuse to ship parts or respond to technical and support inquiries until payment is made.
אם תשלום כלשהו שחייב ה - CASP מתעכב (כולל מכירות חומרה ותוכנה) ולא משום שהוגש עליו ערעור בכוונה טובה, Dell עשויה לסרב לשלוח חלקים או להגיב לבקשות תמיכה או סיוע טכני עד לביצוע התשלום.
You will be queried to allow or to refuse every incoming connection
אתה תשאל האם לאשר או לסרב כל חיבור נכנס
Offering girls beer they can refuse?
מציע לבנות בירה שהן יכולות לסרב?
In that case, we must refuse.
במקרה כזה, אנחנו מוכרחים לסרב.
And they do not authorize her to refuse to respond to these questions.
והם לא מתירים לה לסרב לענות לשאלות האלו.
He wasn't in his right mind to refuse anything.
הוא לא היה במצב הנכון לסרב לדבר.
Dell reserves the right to refuse the service if Dell deems that the task cannot be performed remotely.
Dell שומרת לעצמה את הזכות לסרב לתת שירות אם Dell מעריכה שהמשימה אינה יכולה להתבצע מרחוק.
I refuse to answer Talk about the past, sir
"אני מסרבת לענות, דבר על העבר, אדוני,
Real psychic powers that you refuse to believe in.
כוחות נפשיים אמיתיים שאתה מסרב להאמין בו תרזה תשמע מה שאני אומר,
We categorically refuse to defend ourselves except in honest discussions.
אנחנו מסרבים באופן חד משמעי להגן על עצמנו, חוץ מאשר בדיון כן.
And I personally refuse to answer an illogical question.
ואני, אישית, מסרב לענות על שאלה לא הגיונית.
You refuse to give them real medicine.
סירבת לתת להם את התרופה שהם זקוקים לה.
but I've never refuse this.
אבל אני אף פעם לא מסרב זה.
I refuse to apologize for my stamina.
אני מסרב להתנצל על הכושר הגופני החריג שלי.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3078. מדויק: 3078. זמן שחלף: 110 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo