הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "refute" לעברית

חפש את refute ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
להפריך
לסתור
מפריך
נפריך
שתסתור
We have to refute the blood evidence.
צריך להפריך את הראיה של הדם.
You are prepared to refute your work publicly before the Circles of Science?
אתה מוכן להפריך את עבודתך בפומבי בפני החוגים למדע?
Never met a diagnostic study I couldn't refute.
מעולם לא נתקלתי באבחנה רפואית שלא יכולתי לסתור.
Well, Eli needs something to... refute her.
איליי צריך משהו כדי לסתור אותה.
You'll need to refute it in your testimony.
תצטרכי להפריך את זה בעדות שלך.
How can you refute the Mountain of evidence that aliens have visited this planet?
איך אפשר להפריך ההר של ראיות שהחייזרים בקרו בכדור הארץ?
You can easily refute the male element.
את יכולה להפריך בקלות את היסוד הזכרי.
Cases that no medical expert can refute.
מקרים שאף מומחה רפואי לא יוכל להפריך.
He can also refute the prosecution's medical case.
הוא גם יכול להפריך את הטיעון.
He can also refute the prosecution's medical case.
הוא גם יכול להפריך את הטיעון הרפואי של התביעה.
You will have the opportunity to refute any charges.
תהיה לך הזדמנות להפריך כל אשמה.
Which I'll be retaining my own experts to refute.
איזה אני יהיה שמירת המומחים שלי להפריך.
We think you'd be the best person to refute that.
אנחנו חושבים שאת האדם שיכול להפריך את זה.
Sometimes, even her darkest deeds possess a logic that's difficult to refute.
לפעמים, אפילו המעשים האפלים ביותר שלה יש היגיון שקשה להפריך.
Mr. Specter, you'll have your chance to refute him at trial.
מר ספקטר, תקבל הזדמנות לסתור אותו במשפט.
Well, first, I would like to refute this article you've written about my successor.
ראשית, אני רוצה להפריך את המאמר שכתבת על המחליף שלי.
Theologians and religious scholars refute the idea that stories of the Bible or the Mahabharata could be describing alien encounters.
תיאולוגים ומלומדים דתיים להפריך את הרעיון כי סיפורי התנ"ך או מהאבאראטה אפשר לתאר מפגשים זרים.
And certainly, if an introductory biology course at a community college can refute 2,000 years of miracles -
וכמובן, אם קורס מבוא לביולוגיה בקולג' קהילתי מסוגל להפריך אלפיים שנות ניסים...
So I can refute it to people.
כדי שאוכל להפריך את מה שכתוב פה.
And the only person to refute the findings was one of her own students who we now know has a history of perjury.
והאדם היחיד להפריך את הממצאים היא אחת מהסטודנטים שלה עצמה שעכשיו אנחנו יודעים שיש לה היסטוריה של עדות שקר.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 103. מדויק: 103. זמן שחלף: 111 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo