הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "registering" לעברית

חפש את registering ב: הגדרה מילים נרדפות
רישום
לרשום
נרשם
ברישום
להירשם
נרשמת
ההרשמה
לרישום
שרשמת
נרשמים
רושמים
שנעצר
שנרשום
הרישום
בהכנת רשימת
Simplify your future purchases by registering with Dell as you checkout
פשט את הרכישות העתידיות שלך על-ידי רישום אצל Dell בעת התשלום בקופה
The connectionStringName attribute must be specified when registering a personalization provider.
יש לציין את התכונה connectionStringName בעת רישום ספק התאמה אישית.
So their primary business is registering and protecting intellectual property?
אז העיסוק העיקרי שלהם הוא לרשום ולהגן על קניין רוחני?
Okay, look, give me your list and we will finish registering for everything for you.
בסדר, תראי תני לי את הרשימה שלך ואנחנו נסיים לרשום את כל הדברים בשבילך.
Your honor, is something not registering?
כבודו, האם משהו לא נרשם.
Are you registering as a couple or as a single?
אתה נרשם בתור זוג או בתור יחיד?
Enable registering other devices (default).
אפשר רישום התקנים אחרים (ברירת מחדל).
Select Enable registering other devices to enable the WiFi connection utility to register other devices.
בחר אפשר רישום התקנים אחרים כדי לאפשר לתוכנית השירות לחיבור WiFi לרשום התקנים אחרים.
Number of break minutes when registering on the activity?
מספר דקות הפסקה בעת רישום בפעילות?
Are the employees to identify themselves with a PIN code upon registering?
האם על העובדים להזדהות באמצעות קודי PIN בעת רישום?
Search Bloc, we are registering the latitude and longitude at a fixed point.
חיפוש גוש, אנחנו רישום הרוחב אורך ורוחב בנקודה קבועה.
Oliver, I'm registering an enormous spike in thermal activity.
אוליבר, אני רישום ספייק עצום בפעילות תרמית.
I was standing behind you when you were registering out front.
אני עומד מאחוריך כשהיית רישום בחזית.
The ActiveX control you tried to insert isn't registered.@For information on registering an ActiveX control, click Help.@2@1@12639@1
הפקד ActiveX שניסית להוסיף אינו רשום. לקבלת מידע אודות רישום פקדי ActiveX, לחץ על עזרה.@2@1@12639@1
Hackers know you can't put a drive into a computer port without it registering.
האקרים יודעים שאי אפשר לחבר דיסק למחשב מבלי שיתבצע רישום.
After registering weight, height and fingerprinting, exploratory x-rays are conducted.
לאחר רישום משקל, גובה וטביעת אצבע בדיקות רנטגן מתבצעות.
Moya's registering some kind of massive gamma disturbance where the planet used to be
ויה של רישום מסוג כלשהו של הפרעת גמא המסיבית שבו כדור הארץ שהייתה פעם.
The last couple of days, it's been registering strange power surges.
הזוג האחרון של ימים, זה היה רישום נחשולי מתח מוזר.
But the week he dies, you're busy registering his new billion-dollar idea.
אבל השבוע הוא מת, אתה עסוק רישום הרעיון של מיליארדים הדולרים החדש שלו.
Nothing would prove we're on the same side more than the Blur registering.
רישום הטשטוש יוכיח מעבר לכל ספק שאנחנו באותו הצד.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 206. מדויק: 206. זמן שחלף: 105 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo